Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Provincie ondersteunt zorg inwoners Westeremden en ’t Zandt

Promotie Noord

Met een bijdrage van 20.000 euro van de provincie geeft de Stichting Ons Dorpshuis uit Westeremden het dorpshuis letterlijk een huiskamer. Niet alleen bedoeld om vereenzaming tegen te gaan, maar ook om van daaruit de zorg voor ouderen toegankelijker te maken. Daarnaast draagt de provincie 30.886 euro bij aan het experiment Landgoed de Camping. Een sociaal dorpsbedrijf op de voormalige voetbalvelden van VV ’t Zandt.

Met het Experiment Landgoed de Camping (LdC) vormen de inwoners van het dorp de voetbalvelden van VV ’t Zandt om tot een sociale onderneming met diverse functies. Voor de groeiende groep ouderen in ’t Zandt voor wie het steeds lastiger wordt zelfstandig te blijven wonen, wordt er op de LdC informele zorg aangeboden. En hulp bij bijvoorbeeld vervoer, of onderhoud van de tuin. Verder is LdC een ontmoetingsplek om vereenzaming tegen te gaan. Ook zijn er plannen voor de bouw van vijf zorgwoningen..

Jongeren
Op LdC is inmiddels een camping, dorpswinkel, werkplaats en werkleerbedrijf voor jongeren van het Noorderpoortcollege. Het gaat hier om jongeren die dreigen uit te vallen. Zij gaan ’s ochtends naar school en ’s middags werken ze op de camping. Dit leidt er nu al toe dat jongeren toch terug kunnen naar school. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op LdC.

Huiskamer 
In Westeremden hebben de inwoners een plan gemaakt om het dorpshuis te verbouwen en daarmee toekomstbestendig te maken. Dit plan helpt om vereenzaming onder ouderen tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ‘huiskamer’. Dit is een plek waar ouderen en andere inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen eten, een praatje maken, een oogje in het zeil houden. Tegelijkertijd biedt het ruimte aan zorgprofessionals om voorlichting te geven over zorg- en ouderdom-gerelateerde vragen. De drempel om zorgvragen uit te wisselen wordt hiermee verlaagd. Voor de mensen in Westeremden wordt het hiermee mogelijk op een prettiger manier langer zelfstandig te wonen. 

Bewonersinitiatieven 
De subsidie ‘Bewonersinitiatieven Zorg’ is bedoeld om de kloof die de afgelopen jaren ontstaan is tussen de formele en de informele zorg, te dichten. Tot eind dit jaar kunnen Groningers subsidie aanvragen om de zorg voor elkaar beter te organiseren. 

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd