Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Meer sturing en plafond op wildgroei zonnecentrales Drenthe

zonnecentrales - Drenthe - Promotie Noord MF Drenthe - Ivonne Sprok

De provincie stelt een bovengrens aan de hoeveelheid zonnecentrales die tot 2030 op land gerealiseerd mag worden en gaat met nieuwe beleidsregels strenger toezien op de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Wij omarmen dit initiatief en vinden dit een stap in de goede richting. Belangrijk is dat nu alle lopende plannen voor zonnecentrales kritisch onder de loep worden genomen. Zon op dak, meervoudig ruimtegebruik, participatie en opwek bij de plek waar de energie nodig is om netbelasting te voorkomen verdienen daarbij voorrang te krijgen.

Deze aankondiging van het provinciaal bestuur zien wij als doorbraak en stap in de goede richting. De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit er al jaren voor om het buitengebied zoveel mogelijk te ontzien door voorrang te verlenen aan zon op daken en initiatieven waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik. En waar er toch zonneparken in het buitengebied nodig zijn te zorgen voor meerwaarde voor landschap, natuur en maatschappij.

In Drenthe is het aantal plannen voor zonnecentrales in het landelijk gebied explosief gegroeid. Om invulling te geven aan de afspraken van het klimaatakkoord en om in onze energiebehoefte te voorzien ontkomen we in Drenthe niet aan zonneparken in het buitengebied. Dat vraagt wel een zorgvuldige aanpak en uitwerking.

Bij de meeste initiatieven die nu gerealiseerd worden is er helaas geen sprake van meervoudig ruimtegebruik. Ook de landschappelijke inpassing en de meerwaarde voor natuur, participatie en lokaal eigendom zijn niet goed geborgd. Doordat grote ontwikkelaars capaciteit op het elektriciteitsnet al lang van te voren inkopen is er nu nauwelijks ruimte voor zon op daken of voor kleinere, goed ingepaste lokale initiatieven.

We doen daarom een dringend beroep op overheden om duidelijke en harde voorwaarden te stellen en bestaande en toekomstige plannen nogmaals kritisch te toetsen aan bovenstaande criteria. En om voorrang te geven aan initiatieven waarbij sprake is van zon op dak, meervoudig ruimtegebruik en goede participatie en landschappelijke inpassing. Laten we er bovendien voor zorgen dat energie opwek plaatsvindt waar er ook vraag is. Zo ontlasten we het elektriciteitsnet en houden we maatschappelijk kosten voor netuitbreiding in de hand. Laten we werk maken van een betaalbare energietransitie en een mooi Drenthe.

Bron: Remco MurAdjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe | MF Drenthe

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd