Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Lokaal Sportakkoord laat Westerkwartierders meer bewegen en sporten

Promotie Noord

In de afgelopen maanden is in gemeente Westerkwartier hard gewerkt aan het tot stand komen van het sportakkoord.

Onder aanvoering van sportformateur Karin Zwart hebben sportverenigingen en – aanbieders, maatschappelijke organisaties, waaronder onderwijs en zorg, inwoners en gemeenteambtenaren een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het  Sportakkoord Westerkwartier. Met als doel lokaal gezamenlijk een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten in de gemeente. Net toen het lokale sportakkoord in maart klaar was, kwam de coronacrisis. De feestelijke bijeenkomst voor de ondertekening van het akkoord werd geschrapt.

Wethouder Elly Pastoor: “We kijken als gemeente terug op een mooi en intensief proces, waarbij veel mensen uit de gemeente met elkaar samen hebben gewerkt. Het lokaal Sportakkoord is van en voor alle inwoners van gemeente Westerkwartier. Nu gaan we samen met elkaar aan de slag om uitvoering te geven aan het sportakkoord. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen kan bewegen en sporten. Sport en beweging geeft iedereen plezier en het past bij een gezonde levensstijl. Aan de hand van de thema’s: inclusief sporten en bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen en vitale sportaanbieders en duurzame infrastructuur gaan we in Westerkwartier werken aan een omgeving, waarin iedereen gezond en sportief kan opgroeien. We willen bereiken, dat écht iedereen plezier heeft in sporten en bewegen.”

De wethouder realiseert zich echter ook, dat de uitvoering van de plannen nu wel lastig gaat worden. “Samen sporten kan voorlopig niet en samen plannen oppakken is ook ingewikkeld. Daarnaast is het nog onduidelijk welke gevolgen de Coronacrisis voor alle sportverenigingen en -aanbieders zal hebben”.

De gemeente hoopt dan ook, dat er vanaf september een vervolg kan worden gegeven aan de uitvoering van het Sportakkoord. Zij neemt hiertoe het initiatief door in september een netwerkbijeenkomst te organiseren voor alle sport- en beweegaanbieders. Daarnaast wordt de komende maanden achter de schermen door diverse partijen gewerkt aan een aantal actiepunten, zodat na de zomervakantie gestart kan worden met de uitvoering van het lokaal Sportakkoord.

Sportformateur Karin Zwart: “De betrokkenheid van alle partijen was groot en er is hard gewerkt om tot een mooi akkoord te komen. Iedereen mag trots zijn op het resultaat. En nu op naar de uitvoering. Er staan concrete acties in het akkoord die in de toekomst door 1 of meerdere partijen opgepakt gaan worden. En ik hoop dat er daarnaast ook mooie samenwerkingen ontstaan. Maar volgens mij is daar de afgelopen periode al een mooie start mee gemaakt. Op naar een gemeente waar iedereen plezier beleeft aan sport en bewegen!”

Met het lokaal Sportakkoord vraagt de gemeente bij het Ministerie van VWS een stimulerings-budget aan voor de jaren 2020 en 2021 van € 40.000,-per jaar. Gemeente Westerkwartier stelt daarnaast voor 2020 € 50.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het Sportakkoord.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd