Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Dezelfde aanpak voor ‘Route Dagbesteding’ in Oost-Groningen

Promotie Noord

De gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde gaan samenwerken voor de ‘Route Dagbesteding’.

Hiermee slaan de gemeenten de handen ineen voor dezelfde aanpak in Oost-Groningen en het opzetten van een sluitend begeleidingsnetwerk voor jongeren in kwetsbare posities tot 23 jaar.

Monitoren
Jongeren in kwetsbare posities zijn jongeren die onderwijs volgen in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo basisberoepsgerichte leerweg en de entree opleiding. Gemeenten moeten deze jongeren volgen totdat zij 23 jaar zijn. Voor de deelnemende Oost-Groninger gemeenten gaat de grootste groep van deze jongeren door in het onderwijs (mbo1 en mbo2). Een deel gaat aan het werk of naar een vorm van dagbesteding. De gemeenten willen deze jongeren in beeld blijven houden om de juiste ondersteuning te bieden.

Aanpak
De gemeenten ontwikkelen samen met het onderwijs en de zorg eenzelfde aanpak om te voorkomen dat scholen en jongeren per gemeente met een andere aanpak te maken krijgen. Wethouder Annelies Kleve (gemeente Veendam): “De scholen hebben een regionale functie. Voorheen hadden scholen te maken met andere afspraken voor iedere gemeente. Door als gemeenten op dezelfde manier te werken willen we dat voorkomen. Dit geeft duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Daarnaast willen we iedere jongere in beeld houden. En hierop monitoren, zodat we een sluitend netwerk inrichten voor iedere jongere tot 23 jaar.”

Route Dagbesteding
De gemeenten in Oost-Groningen hebben de laatste jaren op verschillende manieren invulling gegeven aan de ‘Route Dagbesteding’. In 2019 hebben ze hier onderzoek naar gedaan. De uitkomst hiervan is dat er voor de jongeren met het uitstroomprofiel dagbesteding een duidelijke en voor de hele regio eenduidige aanpak nodig is waar alle Oost-Groninger gemeenten en scholen achter staan.

Coördinatie
Vanuit de regio wordt een coördinator aangesteld die de aanpak voor de ‘Route Dagbesteding’ gaat afstemmen, zodat de manier van werken bij iedere gemeente hetzelfde is. Daarnaast wordt de kwaliteit van de dagbesteding in beeld gebracht en wordt er getoetst of de jongeren op de juiste plek zitten.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd