Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Wethouders Jeugd uit 150 gemeenten in heel Nederland sturen brandbrief

Brandbrief jeugd - Promotie Noord

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd.

De wethouders doen de oproep samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en raadsleden. Concreet vragen zij het kabinet om binnen vier maanden een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren, zodat de jeugd weer perspectief krijgt.

Er wordt veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken hebben met complexe problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. De urgentie om op te treden wordt steeds groter. De jeugd voelt nu al bijna een jaar de belemmering in hun jonge leven, hun welzijn, groei en ontwikkeling. Het is nu tijd om daar iets aan te doen.

Gemeente Leeuwarden
Hilde Tjeerdema, wethouder Jeugd en onderwijs en Sociaal Domein Fryslân, ondertekende de brief. Hilde Tjeerdema: ‘Ook in Fryslân zien we een zorgelijke toename van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is de situatie voor jongeren nijpend: steeds meer jongeren raken buiten beeld en hebben last van depressie en eenzaamheid. Deze brandbrief is een noodkreet om met een concreet actieplan te komen.’

Gemeente Westerkwartier
Ook wethouders Bert Nederveen (Welzijn) en Elly Pastoor (Jeugd en Gezondheid) ondertekenden de brief. Elly Pastoor: “We moeten met zijn allen alles uit de kast halen, zodat onze jongeren zo min mogelijk schade overhouden aan deze periode. We komen gezamenlijk landelijk in actie om lokaal invulling te kunnen geven aan een oplossing voor de problemen.”

Verantwoordelijkheid van gemeenten
Het zijn de gemeenten die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Gemeenten kregen daarom ook extra geld van het Rijk om jeugd tijdens de pandemie te ondersteunen. Dat is echter niet voldoende. Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, maar kunnen dit niet alleen. Landelijke aandacht is nodig.

Taskforce en concrete voorstellen
De ondertekenende partijen vragen het Kabinet om, samen met gemeenten, jongeren, deskundigen en hulpverleners, een taskforce in te richten en een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren. Én te financieren, met net zoveel urgentie als de economische steunpakketten. Zodat er binnen vier maanden in alle regio’s van Nederland concrete voorstellen zijn waarmee de jeugd kansrijk, veilig en gezond kan en achterstanden kunnen worden hersteld.

Het initiatief voor de brief komt van wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd