Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Wethouder en VKB-bestuurder Hennie Hemmes vraagt aandacht voor laaggeletterdheid in Noord-Oost Groningen

De week van het Lezen en Schrijven - Promotie Noord

Deze week is het de week van het Lezen en Schrijven.

Gemeenten, bibliotheken, vrijwilligersorganisaties, ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties vragen in deze week extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) heeft een mooie actie gehouden onder haar medewerkers.  

De invloed van de coronacrisis op het onderwijs voor laaggeletterden is groot. Veel cursussen op locatie moesten stoppen, sommigen werden online gegeven. Ook meldden zich minder mensen aan voor een cursus.

Laaggeletterdheid vormt belemmering
Laaggeletterden zijn niet altijd even gemakkelijk vindbaar. Mensen schamen zich soms en raken bedreven in het verbloemen, ziet ook Hennie Hemmes, wethouder van de Gemeente Pekela. Hemmes ziet in zijn gemeente dat laaggeletterdheid echt een belemmering vormt voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving. “In Pekela richten wij ons armoedebeleid op activering, om de mensen aan het werk te krijgen. Zo kun je generatiearmoede doorbreken. Laaggeletterdheid aanpakken is daarbij doorslaggevend, ook voor de kinderen in de gezinnen.”. 

Samenwerking VKB, Taalhuis Groningen en Stichting Lezen & Schrijven
Naast wethouder van Pekela is Hemmes ook Bestuurslid van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB). De VKB is een financiële hulpverlener die namens de gemeenten Pekela, Veendam, Oldambt, Eemsdelta en Het Hogeland schuldhulp biedt aan haar inwoners. Hemmes was vanaf het begin af aan positief over de samenwerking van de VKB met het Taalhuis Groningen en de Stichting Lezen & Schrijven. Sinds begin 2020 werken zij samen om medewerkers van VKB te trainen om laaggeletterdheid te herkennen en door te verwijzen naar het Taalhuis. Het Taalhuis biedt vanuit de bibliotheken hulp en training aan laaggeletterde Groningers.

Betere toekomst
“We willen dat iedereen meedoet in de maatschappij.”, zegt Hemmes, “Alleen zo doorbreken we het patroon van generatiearmoede en geven we kinderen een betere toekomst. Dat is ook mijn persoonlijke drijfveer, we mogen gewoon niet accepteren dat er nog steeds in Nederland kinderen in armoede opgroeien.” Dat de VKB betrokken is bij laaggeletterdheid blijkt ook uit de medewerkers inzameling die werd georganiseerd in het kader van de Week van Lezen en Schrijven. “Voor kinderen tot 10 jaar zijn Nederlandse boeken ingezameld voor de kinderen van Noord-Oost Groningen. Samen met andere maatschappelijke organisaties krijgen de boeken een goede bestemming. Hiermee hopen we de interesse voor -in dit geval- het lezen onder de kinderen verder stimuleren”, aldus Hemmes.

Meer oog en oor te hebben
Landelijk behoren ongeveer 2,5 miljoen volwassenen tot de groep laaggeletterden. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van mensen met schulden laaggeletterd is. Laaggeletterdheid is meer dan alleen minder goed kunnen lezen, vaak is ook het schrijven of rekenen een opgave. Ook kan een beperkte kennis van computers een belemmering vormen voor mensen om deel te nemen aan de maatschappij. “Door gezamenlijk meer oog en oor te hebben voor de groep laaggeletterden, willen we een bijdrage leveren aan een betere toekomst allen”.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd