Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Subsidie voor vier sociale fondsen om meedoen mogelijk te maken

Promotie Noord

Vier sociale fondsen ontvangen voor 2020 een subsidie van de provincie Groningen: Stichting Leergeld (€ 90.000), Voedselbanken (€ 30.000), Kledingbanken (€ 11.000) en Jeugdfonds Sport & Cultuur (€ 35.000). Deze subsidies worden verstrekt in het kader van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en vallen onder het onderdeel Sociale Agenda. De fondsen ondersteunen verschillende instellingen die ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen.

Preventie en duurzame oplossingen
De provincie Groningen vindt dat alle inwoners mee moeten kunnen doen, zichzelf kunnen zijn en zich welkom voelen in de provincie. De lijn van het provinciale sociaal beleid is preventie, het vinden van duurzame oplossingen en kennisdeling. Maar voor vandaag en morgen is dat onvoldoende. Daarom ondersteunt de provincie ook de komende vier jaar de betreffende fondsen. De subsidies zijn voornamelijk bedoeld voor logistieke- en bureaukosten.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Juist nu is het van belang dat inwoners die het niet zo breed hebben, mee kunnen doen. Daarom is het goed de sociale fondsen te ondersteunen”.

Stichting Leergeld
Zij ontvangen een subsidie voor de logistieke ondersteuning van de Groninger Stichtingen Leergeld. Stichting Leergeld biedt kinderen die opgroeien in armoede de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De Stichtingen Leergeld bereiken circa 16.000 kinderen per jaar.

Kledingbank Maxima
Zij ontvangen een subsidie voor logistieke ondersteuning van de Groninger kledingbanken. Bij de Groninger kledingbanken kunnen mensen met een laag inkomen twee keer per jaar gratis kleding uitzoeken. Jaarlijks worden circa 16.000 volwassenen en kinderen geholpen. Er werken 250 vrijwilligers, voor veel van hen is dit een opstap naar betaald werk.

Voedselbanken Groningen
Zij ontvangen een subsidie voor logistieke ondersteuning van de Groninger voedselbanken. De voedselbanken zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen van voedselpakketten worden voorzien. Wekelijks worden ongeveer 2.750 huishoudens voorzien van onder andere gezond voedsel.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Zij ontvangen een subsidie voor logistieke ondersteuning. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie/lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Men verwacht dit jaar 3.800 aanvragen te kunnen honoreren.

Lees hier het volledige Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid Groningen 2020-2023

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd