Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Stichting Landschap Oldambt Nieuwsbrief december 2020

Stichting Landschap Oldambt - Promotie Noord

Lees de nieuwste nieuwsbrief van Stichting Landschap Oldambt

De nieuwsbrief niet ontvangen? Download en lees hem dan hier via de website van Promotie Noord.

Of bezoek de website van Stichting Landschap Oldambt waar de nieuwsbrief ook te lezen: landschapoldambt.nl. Hier vindt je ook meer informatie over de stichting.

Over de stichting
Stichting Landschap Oldambt” bestaat sinds 17 maart 2008 en komt voort uit de “Werkgroep Oldambt” die actief is sinds december 2006. Wij zetten ons in voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van het cultuurlandschap van het Oldambt. De Stichting richt zich daarbij vooral op het gebied van de voormalige Dollardboezem met het open polderland en de omringende lintbebouwing. Bij nieuwe ontwikkelingen pleit de Stichting voor zorgvuldige inpassing in het open landschap. Onder het cultuurlandschap van het Oldambt verstaan we het open polderlandschap met de lintbebouwing, de karakteristieke monumentale boerderijen met slingertuinen en andere karakteristieke of waardevolle bebouwing als molens en kerken. Maar ook de arbeidershuisjes zijn belangrijk; verder de opeenvolgende bedijkingen en inpolderingen. Vooral de openheid van het landschap met zijn doorzichten en kwaliteiten als rust, ruimte, duisternis en een schoon milieu willen wij behouden.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd