Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Steun voor versterking insectennetwerk in Friesland

Insectennetwerk Friesland - Promotie Noord - biodiversiteit

Er is 50.000 euro aan subsidie beschikbaar voor projecten die zich richten op het Insectennetwerk in Friesland.

De provincie Fryslân wil daarmee initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit en dan met name het aantal insecten en de diversiteit in soorten. Van 27 oktober tot en met 2 november kunnen initiatiefnemers hun plannen indienen.

Het aantal insecten is de afgelopen decennia flink afgenomen. Daarom zet de provincie in op het versterken van het insectennetwerk in Friesland.

Hogeschool Van Hall Larenstein ontwikkelde een Handreiking Insectennetwerk en bijbehorende Hotspotkaart. Deze geven aan in welke gebieden de meeste potentie ligt om het insectennetwerk te verbeteren en hoe dat het beste kan. Het is de bedoeling dat de plannen van initiatiefnemers aansluiten bij de handreiking en de kaart. Bijvoorbeeld door te focussen op de ‘witte vlekken’: locaties waar nog veel kansen liggen voor insecten, of het maken van verbindingen tussen bestaande insectenhotspots.

Herstelprogramma biodiversiteit
De openstelling van de subsidie is onderdeel van het Herstelprogramma Biodiversiteit. Hierin werkt de provincie Fryslân samen met verschillende Friese partijen, waaronder gemeenten, natuurbeheerders en waterschap, aan het herstel van biodiversiteit in de provincie.

Aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst en beoordeeld aan de hand van de Handreiking Insectennetwerk en de Hotspotkaart. In totaal is er 50.000 euro beschikbaar. Maximaal 75 procent van een project mag gefinancierd worden met deze subsidie, tot een maximum van 24.500 euro.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd