Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Startbijeenkomsten Voedselakkoord Westerkwartier

Startbijeenkomsten Voedselakkoord Westerkwartier - Promotie Noord

Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk thema. Voedsel is noodzakelijk om gezond en in leven te blijven; de voedselketen is een belangrijk onderdeel van de economie (van boer tot consument) en daarin moeten we ons veel bewuster worden waar ons voedsel vandaan komt.

Dat gaat niet alleen over voedselkilometers maar ook over educatie en beleving. Zo zorgt voedsel voor leefplezier en verbinding; voedsel is een bouwsteen voor samenleven. Kortom, voedsel is voor iedereen belangrijk! Daarom wil de verantwoordelijk wethouder Elly Pastoor met de mensen met passie voor voedsel in gesprek om samen een voedselakkoord op te stellen.

Startbijeenkomsten
Om goed in kaart te brengen welke partijen, personen, programma’s, projecten, etc. er zijn en met welke uitdagingen zij zitten, organiseren we twee Kennismakingsavonden. Op dinsdag 1 september vanaf 19.30 uur is de bijeenkomst in de Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert. Op donderdag 3 september is de bijeenkomst vanaf 19.30 uur in Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 Aduard. Uiteraard worden de bijeenkomsten georganiseerd volgens de dan geldende RIVM richtlijnen. Aanmelden is verplicht. Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Of heeft u interesse om één van de Kennismakingsavonden bij te wonen? Ga dan naar www.voedselakkoord.nu

Vanuit de Kennismakingsavonden ontstaan kernthema’s. Deze kernthema’s worden verder uitgewerkt in drie bijeenkomsten, ook wel ‘Kooksessies’. Na de laatste Kooksessie willen we een gezamenlijk akkoord ondertekenen.

Wat houdt een Voedselakkoord in?
Tijdens het proces halen we de uitdagingen, prioriteiten, leerpunten en knelpunten op binnen het domein voedsel. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld: voedingszorg, transport, duurzaamheid, onderwijs, verdienmodellen, teeltmethodes, moestuinen, restaurants en buurtsupersDe gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier willen de kansen van voedsel benutten en de schadelijke impact verminderen. Dat is de basis van het Voedselakkoord. Een voedselakkoord voor het Westerkwartier waarin we samen de speerpunten bepalen en hier vervolgens ook samen uitvoering aan gaan geven. Oftewel, het Voedselakkoord Westerkwartier is het gezamenlijk zaaien zodat er op structurele basis geoogst kan worden door alle betrokkenen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd