Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Start volgende twee fasen van Upgrade Zernikelaan

Promotie Noord

Nadat afgelopen zomer het entreegebied van de Zernike Campus Groningen is verbeterd, zijn de volgende twee fasen van Upgrade Zernikelaan aan de beurt: de oostzijde van de Duisenbergvijver en het noordelijke deel van de Campus.

De voorbereidende werkzaamheden starten vandaag, maandag 9 maart. Eind 2020 zijn de twee deelgebieden gereed.

Verbetering oostzijde Duisenbergvijver en het noordelijk deel van de Campus
Al enkele jaren is het kadegebied langs de oostzijde van de Duisenbergvijver een doorn in het oog. De looppaden zijn niet meer begaanbaar en ook de westelijke rijbaan is al enkele jaren buiten gebruik. Het kadegebied wordt omgevormd naar een aangenaam verblijfsgebied. Het wordt een groene, toegankelijke oeverzone met een betere verbinding met de vijver. Zo wordt de steile, stenen kade afgebroken en ontstaat straks een glooiende oever langs de vijver. Ook worden waterlelies geplant in het water en komen er moerascipressen, bomen die verkleuren met de seizoenen.  Daarnaast komt er een lange wandelvlonder langs de lengte van de vijver. Tot slot wordt aan de noordzijde een brede trap naar het water gemaakt. Een heerlijk plekje om straks aan het water te zitten. Het noordelijke deel van de Campus wordt tussen KVI en de Professor Uilkensweg veiliger en groener. Veiliger door het scheiden van voet- en fietspaden van de rijbaan en groener door de aanplant van veel bomen langs de rijbaan en de groenstrook. 

Voorbereidende werkzaamheden
De hoofdwerkzaamheden voor de beide deelgebieden vinden plaats tussen maart en eind 2020. Vandaag starten de voorbereidende werkzaamheden en het verwijderen van bomen. Voor alle te verwijderen bomen heeft de gemeente Groningen in 2016 en 2020 kapvergunningen afgegeven. De kastanjebomen waarvoor in 2016 een kapvergunning is afgegeven zijn ziek, maar zo lang mogelijk blijven staan. Voor de in 2020 afgegeven kapvergunning liep een procedure met betrekking tot een voorlopige voorziening die afgelopen donderdag door de rechter is verworpen. In verband met het naderende broedseizoen is besloten om de bomen genoemd in die vergunningen direct te laten verwijderen. Het verwijderen van de bomen is noodzakelijk om de plannen Upgrade Zernikelaan te kunnen uitvoeren. Het eindresultaat van de upgrade van deze deelgebieden draagt bij aan een groenere campus. Zo wordt voor iedere verwijderde boom 1,5 boom terug geplant. 

In april wordt gestart met het aanbrengen van de funderingspalen voor de vlonder bij de Duisenbergvijver. Dit duurt zo’n 6 weken, mits deze werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd kunnen worden. Deze werkzaamheden kunnen trillingen en geluiden veroorzaken. Aannemer Oosterhof Holman voert de werkzaamheden aan de kant van Foodcourt Zernike in de meivakantie uit, zodat de overlast beperkt wordt.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd