Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Provincie investeert in opleidingen toerisme en horeca

Provincie investeert in opleidingen toerisme en horeca - Promotie Noord

Aantrekkelijke opleidingen voor toerisme en horeca, meer studenten die kiezen voor deze sector en structurele kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing.

Als het aan het onderwijs, bedrijfsleven en overheden ligt, krijgt de vrijetijdseconomie in Groningen de komende jaren een impuls. De provincie draagt 300.000 euro bij aan het herstel en verbeteren van de vrijetijdseconomie.

Gateway to Hospitality
Het Noorderpoort gaat de komende jaren, samen met tientallen toeristische ondernemers en vier andere onderwijsinstellingen, extra investeren in een onderwijs- en kenniscentrum voor de gastvrijheidssector. Dat doen ze onder de noemer ‘Gateway to Hospitality’. Doel is om de verschillende opleidingen in de gastvrijheidssector te vernieuwen, zodat zij beter aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven. De laatste jaren lopen de studentenaantallen voor het vakonderwijs in de gastvrijheidssector terug. En die trend willen de projectpartners met het project graag doorbreken.

Speerpunt
Het stimuleren van de vrijetijdseconomie is een van de speerpunten van de provincie. Zeker nu deze sector zo hard geraakt wordt door de coronacrisis. De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor onze regionale economie, onder andere voor de werkgelegenheid in onze provincie. Samen met de ondernemers zet de provincie de komende jaren in op een groei van het aantal bezoekers naar Groningen. We hebben dan veel goed opgeleide vakmensen in de gastvrijheidssector nodig.

Toeristische potentie
Gedeputeerde Mirjam Wulfse ziet grote kansen voor de vrijetijdseconomie in onze provincie. “We hebben toeristen en recreanten ontzettend veel te bieden in onze provincie. Onze culturele en landschappelijke rijkdom en diversiteit is alleen vrij onbekend voor best veel mensen. De toeristische potentie moet veel beter benut worden. De poort naar de gastvrijheid begint bij gastvrije en professionele mensen. Dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven daar samen voor gaan staan onderstreept het belang. We wensen het Noorderpoort en partners veel succes met de innovaties, opbouw en het opleiden van onze dagelijkse ambassadeurs van de toekomst!”

Regionaal investeringsfonds
De uitvoering van het meerjarenproject ‘Gateway to Hospitality’ wordt gefinancierd door het Regionaal investeringsfonds (RIF) voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als die aanvraag begin oktober wordt gehonoreerd, draagt de provincie Groningen 300.000 euro bij. Het project start in het najaar van 2020 en loopt vier jaar.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd