Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Provincie financiert leerstoel Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan de RUG

Provincie financiert leerstoel Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan de RUG - Promotie Noord

De Rijksuniversiteit Groningen heeft per 1 september 2020 Martijn van der Heide benoemd tot bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Met deze leerstoel willen de provincie en de universiteit de landbouwsector helpen te verduurzamen. Belangrijk daarbij is de wisselwerking tussen wat er verbouwd wordt, de bodem en het landschap.

Meer gaan boeren mét de natuur, met daarbij een goed verdienmodel voor de boer. En daarnaast natuur, landbouw en platteland als samenhangend geheel zien. De benoeming is voor een periode van vijf jaar, de provincie financiert de leerstoel met 200.000 euro.

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (VHLO) en richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van natuurinclusieve maatregelen in de landbouw vanuit ruimtelijk en sociaaleconomisch perspectief. Daarbij is er aandacht voor de vertaling van dit wetenschappelijke onderzoek naar, en toepassing ervan in de praktijk.

Prof. dr.ir. C.M. (Martijn) van der Heide (1973) is landbouw- en milieueconoom, en houdt zich sinds 2018 als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezig met agro-economische vraagstukken. Daarvoor deed hij jarenlang fundamenteel en toegepast onderzoek bij Wageningen Economic Research. Ook was hij vier jaar lector ‘geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer’ bij hogeschool Van Hall Larenstein. Daardoor kent hij zowel de wetenschappelijke als de beleidsmatige kant van de landbouw.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd