Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Partners Cultureel Hart Assen nemen afscheid van huidige organisatievorm

Partners Cultureel Hart Assen nemen afscheid van huidige organisatievorm - Promotie Noord

De culturele partners in Cultureel Hart Assen (CHA) zijn alweer zo’n tien jaar geleden een samenwerking gestart met de binnenstadsondernemers, de VVV en de Gemeente Assen om levendigheid in onze stad te bevorderen. Resultaten ervan zijn onder meer het Preuvenement, het jaarlijkse programma “In de Tuin” en mooie evenementen als The American Dream.

Het CHA heeft tot haar genoegen geconstateerd dat Vaart in Assen (ViA) haar oorspronkelijke rol en functie in dezen op een professionele wijze heeft overgenomen. In de persoon van ons bestuurslid Wytze de Vries hebben we daar ook van harte aan
meegewerkt.

Dit voorjaar werden we allen geconfronteerd met de coronacrisis, met grote impact voor velen en zeker ook voor de culturele partners in het CHA. Het spreekt voor zich dat de focus van allen nu ligt op borging van continuïteit en instandhouding van de
dienstverlening voor zover mogelijk.

Ampel beraad heeft ons doen inzien dat het aanhouden van de relatief zware organisatievorm van een platform en een stichting nu niet voldoende toegevoegde waarde biedt.

Besloten is dan ook het Cultureel Hart Assen als organisatie op te heffen. Het Platform houdt per ultimo 2020 op te bestaan, de stichting zal op zorgvuldige wijze worden afgebouwd en geliquideerd.

De culturele instellingen die samen het CHA vormden blijven uiteraard onderling nauw samenwerken en zich inzetten voor het culturele klimaat in Assen. Samen met partijen als ViA, de Gemeente en anderen, zullen zij graag ‘coalitions of the willing’ blijven
vormen. Voor alle partijen geldt dat hun scope breder is dan de gemeente. Zij richten zich ook op de regio, op Drenthe, op de wereld.

Platform en Bestuur CHA

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd