Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Op welke manier kunnen we de brede welvaart in Oldambt versterken

Oldambt gaat aan de slag met plannen voor NPG-geld Promotie Noord

Op welke manier kunnen we de brede welvaart in Oldambt versterken? Dat is de vraag die centraal staat bij het besteden van het geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Oldambt krijgt 22 miljoen euro voor het versterken van de brede welvaart en wil Oldambtsters vragen om mee te denken.

Opstellen lokaal programma
Iedere gemeente in het aardbevingsgebied stelt op basis van de kaders van het NPG een lokaal plan op. In dit lokale plan staat op welke manier het beschikbare geld wordt ingezet. Het college van Oldambt gaf deze week het startsein voor het maken van dit lokale plan door in te stemmen met een procesvoorstel en een planning. Aan inwoners, ondernemers en organisaties in Oldambt wordt gevraagd om mee te denken en hun ideeën in te dienen.

Samen met Oldambtsters
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is benieuwd naar de ideeën voor Oldambt: “Met het geld uit het Nationaal Programma werken we aan de toekomst van onze gemeente én de provincie. Door nu te investeren maken we het verschil voor de toekomst op het gebied van wonen, werken en leven. Ik ben heel benieuwd hoe onze inwoners, ondernemers en organisaties de toekomst voor zich zien.”

Inhoud lokaal plan
De plannen moeten van het NPG gaan over het versterken van de brede welvaart. Maar wat is brede welvaart precies? Brede welvaart gaat over levensgeluk. Het Nationaal Programma wil daar op een positieve manier aan bijdragen. In het programmakader staan vier ambities beschreven, namelijk:

·         Zorgen voor toekomstbestendige economische groei en een ideaal vestigingsklimaat;

·         Het versterken van de sociaaleconomische positie en het opleidingsniveau van inwoners;

·         Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;

·         Een goede invulling van de energietransitie en klimaatbestendigheid.

Planning
“In de afgelopen maanden zijn we al bezig geweest met het verzamelen van de rode draden uit bestaande documenten, zoals de omgevingsvisie en de dorps- en wijkvisies. Daarnaast is er een raadswerkgroep die met ons meedenkt. De basis ligt er dus al. Die basis willen we samen met Oldambtsters verder uitwerken naar een compleet plan. Op 12 februari hebben we een eerste overleg met de dorpsbelangenverenigingen en wijkraden. Ons streven is om het plan na de zomer af te hebben”, zegt burgemeester Sikkema. “Hiervoor zoeken we uiteraard ook afstemming met Toukomst. Dit is een campagne die deze week gestart is met als doel om input van alle Groningers te krijgen over hun dromen voor de toekomst van de provincie.”

Laat een bericht achter

1 gedachte over “Op welke manier kunnen we de brede welvaart in Oldambt versterken”

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd