Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Ontwerp klaar voor nieuwbouwplan Festivalterrein Reitdiep

Impressie Festivallocatie Reitdiep - Promotie Noord

In juni 2018 heeft de gemeenteraad de kaders voor de verdere ontwikkeling van het Festivalterrein in het Reitdiep vastgesteld.

Vervolgens is een groep mensen uit de wijk met de ontwikkelaar, architect en gemeente onder leiding van een externe gespreksleider in co-creatie, aan de slag gegaan om een plan te maken dat voldoet aan de gestelde kaders. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp met 15 sociale huurappartementen en 66 midden- en vrije sector huurappartementen met een balkon.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Wij zijn de bewoners die deelnamen aan dit co-creatieproces veel dank verschuldigd. Zij hebben veel avonden met de gemeente, ontwikkelaar en architect in het wijklokaal aan dit plan gewerkt. Wij waarderen de constructieve houding en het meedenken van alle deelnemers gedurende dit soms ingewikkelde proces. Het resultaat mag er zijn. Dankzij de inzet van deze groep is het ontwerp beter en mooier geworden!’

Huidig ontwerp
In het huidige ontwerp worden 15 sociale huurappartementen en 66 midden- en vrije sector huurappartementen gerealiseerd. Al deze appartementen zijn voorzien van een balkon. Daarnaast wordt een separaat horecapaviljoen ontwikkeld met een terras op het parkeerdek met uitzicht op de haven. Het parkeerdek wordt voorzien van een (be)leefdak, met looppaden, veel groen, speelvoorzieningen voor kinderen en ruimte voor waterberging. De vanuit de co-creatie en buurt gewenste maatschappelijke ruimte (van ca. 70m2) wordt gerealiseerd in het paviljoen gecombineerd met horeca. Een aantal bewoners gaat gezamenlijk met de horeca-exploitant kijken welke invulling het beste past voor deze ruimte. Samen zal ook gekeken worden hoe de maatschappelijke ruimte voor de verschillende wijkactiviteiten duurzaam ingezet kan worden.

Ruimtelijke procedure
Om het nieuwe plan mogelijk te maken is het noodzakelijk om het huidige bestemmingsplan te wijzigen via een uitgebreide WABO-procedure (aanvraag omgevingsvergunning). De stukken hiervoor worden binnenkort ingediend door de ontwikkelaar Waardevast Real Estate. Voor het realiseren van het totale project is een realisatieovereenkomst gesloten met Plegt-Vos uit Assen. Geïnteresseerden zullen regelmatig door de ontwikkelaar en bouwer op de hoogte worden gehouden over de verdere voorbereidingen en de bouw.

Impressie Festivallocatie Reitdiep

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd