Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Ondersteuning voor ondernemers Westerkwartier na COVID

Ondernemen na COVID ….hoe dan_ - Promotie Noord

Op donderdag 11 maart was de eerste informatieavond in het kader van Ondernemen na COVID….hoe dan?

Een kleine 15 deelnemers ging in gesprek over de uitdagingen waar, vooral klein MKB, ondernemers voor staan en met welke ontwikkelingen zij te maken hebben en krijgen. Dit alles om de ondernemers in de regio succesvoller, weerbaarder en effectiever te maken en zo de economische veerkracht van het Westerkwartier te vergroten.

Aanleiding voor dit initiatief is onderzoek dat uitwijst dat er weliswaar veel ondersteuning wordt aangeboden om MKB-ers te helpen zichzelf te versterken, en zodoende ook in de post-COVID-periode weer gezond naar voren te komen, maar dat MKB-ers weinig tot geen gebruik maken van die hulpstructuren. De samenwerkingspartners gaan dit anders doen: ze gaan naar ondernemers toe om van henzelf te horen welke ondersteuningsbehoefte er is.

Waar kunnen we u mee helpen?
COVID heeft een enorme impact gehad op veel ondernemers. Er is het afgelopen jaar veel veranderd en er zijn wellicht blijvende veranderingen. Wethouder Elly Pastoor: ‘In deze lastige tijd kan je niet vroeg genoeg starten met nadenken over hoe het nieuwe normaal er voor een ondernemer uit gaat zien. Wij, als gemeente ondersteunen hen daarbij samen met Gebiedscoöperatie Westerkwartier en onderwijsinstellingen. De informatieavond hebben we georganiseerd om in gesprek te komen met ondernemers in het Westerkwartier en samen te bepalen aan welke ondersteuning zij behoefte hebben’.

Wat is uw vraag?
Heeft u een idee voor een nieuw product, dienst of concept? Heeft u behoefte aan het verder verkennen van de mogelijkheden op de markt? Ziet u kansen op versterking door verbinding met anderen? Heeft u behoefte aan nieuwe kennis of vaardigheden? Dit is slechts een greep uit vragen waarop ondersteuning kan worden geboden. Heeft u deze, vergelijkbare of andere vragen met betrekking tot uw bedrijf of ondernemen, dan is er waarschijnlijk ondersteuning mogelijk. Als u meer wilt weten over wat uw mogelijkheden zijn, neem dan contact op het de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Arjan Slagter (info@gcwk.nl of 06-1412 3052).

Innovatie op locatie
De informatieavond, georganiseerd door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier in samenwerking met de Gemeente Westerkwartier en regionale WO, HBO en MBO instellingen, is de start van een initiatief genaamd Innovatie op locatie, waarbij de behoeften van ondernemers centraal staan.

Ontwikkelingen, behoeften en mogelijkheden
Wethouder Elly Pastoor opende de avond, waarna Prof. Dr. Aard Groen (RUG) een presentatie gaf over de ontwikkelingen waar ondernemers mee te maken hebben en krijgen, hoe daarmee om gegaan kan worden en welke ondersteuning de kennisinstellingen in de regio ondernemers hierbij kunnen bieden. Vervolgens was er ruimte voor vragen en feedback vanuit de deelnemende ondernemers. Professor Groen kon met legio voorbeelden uit zijn eigen praktijk en ervaring illustreren wat er mogelijk is voor ondernemers. Met name de ruimte die er is voor ondernemers om zelf ideeën, projecten, producten en diensten in te brengen, kreeg weerklank.

Het vervolg van de informatieavond
De avond krijgt een vervolg met een inventarisatie van de ondersteuningsbehoeften van de ondernemers, met de bedoeling groepjes te vormen waarin gewerkt kan worden aan, al dan niet, individuele cases. Onderdeel van het traject, waarbij leren van elkaar het uitgangspunt is, kan ook zijn het betrekken van studenten en onderzoekers vanuit de kennisinstellingen, alsook persoonlijke coaching van individuele ondernemers.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd