Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Oldambt vraagt inwoners: waar besteden we het geld uit het Nationaal Programma Groningen aan?

Promotie Noord

Samen werken aan de toekomst van Oldambt

Gemeente Oldambt krijgt als aardbevingsgemeente 22 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen. Dit geld mag geïnvesteerd worden in de toekomst van de gemeente. 

In het voorjaar riep Oldambt op om ideeën in te dienen voor het besteden van dit geld. Dat leverde bijna 700 ideeën op. Inmiddels zijn de ideeën gebundeld en geanalyseerd en is het tijd voor de tweede stap: keuzes maken.

Vier thema’s
Op basis van alle binnengekomen ideeën en de doelen van het Nationaal Programma Groningen, heeft Oldambt vier thema’s opgeschreven waar ze graag verder mee wil. De thema’s zijn:

·         Toekomst voor de jeugd

·         Toekomst voor de dorpen en wijken

·         Toekomst voor ondernemers

·         Toekomst voor toerisme en erfgoed

Via een online vragenlijst kunnen Oldambtsters aangeven welke ideeën ze het beste vinden en wat zij het hardste nodig vinden. De vragenlijst is tot en met woensdag 15 juli in te vullen via deze link. Inwoners die de vragenlijst liever op papier willen invullen, kunnen dat doen in de gemeentelijke informatiekrant De Oldambtster die op woensdag 24 juni verschijnt.

Mooie oogst
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is blij met de mooie oogst van 700 ideeën: “Het is indrukwekkend om te zien dat zoveel Oldambtsters gehoor hebben gegeven aan onze oproep om met ideeën te komen. Dat laat zien hoe betrokken onze inwoners zijn en daar ben ik heel trots op! Ik hoop dat we ook nu weer kunnen rekenen op een groot aantal reacties vanuit de samenleving, want ik vind het belangrijk om de plannen voor de toekomst samen met inwoners te maken.”

Welvaart en imago
De plannen van Oldambt moeten uiteindelijk terechtkomen in een lokaal programma. Hierin komt straks te staan waaraan de gemeente het beschikbare geld wil besteden. De hoofdlijnen voor het lokale programma zijn al bekend. Sikkema: “We willen de welvaart en het imago van Oldambt verbeteren door in te zetten op de kracht en de kwaliteit van het gebied. De rust en de ruimte, het erfgoed van onze graanrepubliek, het water van de Dollard en het Oldambtmeer en vooral de kracht van de mensen die hier wonen en werken. Met ons lokale programma willen we investeren in projecten die een blijvend effect hebben op de toekomst van onze gemeente én onze regio. We willen lokale uitdagingen en kansen verbinden aan de ambities van het Nationaal Programma Groningen en daarbij ook de samenwerking opzoeken met andere gemeenten, de provincie en andere betrokken partijen.”

Planning
De reacties op de vragenlijst worden meegenomen in het opstellen van het lokale programma. Oldambtsters die dat willen, worden hier actief bij betrokken. De gemeente wil na de zomer een aantal kleine bijeenkomsten organiseren om de plannen verder uit te werken. Het doel is om het lokale programma in oktober in te dienen bij het bestuur van het Nationaal Programma Groningen. Het lokale programma wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad van Oldambt. Als dat is gebeurd, kunnen de eerste projecten worden opgezet en uitgevoerd.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd