Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Oldambt trekt ruim 2,5 ton uit voor armoedebestrijding

Oldambt trekt ruim 2,5 ton uit voor armoedebestrijding Promotie Noord

Het college van de gemeente Oldambt heeft ruim 250.000 euro beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede in 2020. Het geld gaat naar organisaties en stichtingen die zich inzetten voor inwoners met een laag inkomen.

Subsidies
Oldambt geeft een groot deel van het armoedebestrijdingsbudget uit aan subsidies. Voor 2020 heeft Oldambt subsidie toegekend aan de Voedselbank, Stichting Azzur, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, kledingbank Maxima, Humanitas, het Leger des Heils, Stichting Urgente Noden, Stichting Mit Elkoar Oldambt en Stichting Present.

Kansen voor kinderen
De subsidies komen net als voorgaande jaren vooral ten goede aan kinderen. De gemeente wil dat kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, gewoon mee kunnen doen met activiteiten op school en daarbuiten. Zo zorgt de gemeente voor gelijke kansen voor ieder kind.

Eén geldloket voor schuldhulpverlening
In 2019 is er een start gemaakt met het versterken van de samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met schuldhulpverlening. Dit heeft geresulteerd in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening Oldambt; een samenwerkingsverband tussen Azzur, Humanitas, Stichting Mit Elkoar Oldambt en het Leger des Heils. Voor 2020 is het doel om deze samenwerking verder te versterken om uiteindelijk tot een geldloket in Oldambt te komen.

Steeds meer subsidieaanvragen
De gemeente ziet dat steeds meer organisaties die zich inzetten voor inwoners met een laag inkomen subsidie aanvragen. “We zijn blij dat er organisaties in Oldambt zijn die de inwoners met een laag inkomen kunnen helpen, maar tegelijkertijd zouden we liever zien dat dit niet nodig is”, aldus wethouder Laura Broekhuizen, portefeuillehouder armoedebestrijding. “In 2020 zetten we wederom in op armoedebestrijding, zodat iedereen mee kan doen in de Oldambtster samenleving.”

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd