Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Nieuwe aanpak om armoede en schulden te voorkomen gemeente Assen

Samen armoede en schulden aanpakken - Promotie Noord

Samen armoede en schulden aanpakken

Het college van B&W van de gemeente Assen heeft een nieuwe aanpak van armoede en schulden vastgesteld. Als onderdeel hiervan ondertekent wethouder Jan Broekema vanmiddag samen met ruim 80 andere gemeenten (online) het pact Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland.

De maatregelen zijn noodzakelijk, omdat een deel van de inwoners van Assen te maken heeft met schulden. Dit aantal gaat vanwege de coronacrisis mogelijk nog verder groeien. De aanpak is bedoeld om de hulp en ondersteuning aan deze mensen te verbeteren. Belangrijke speerpunten zijn: voorkomen van problemen, samenwerking tussen betrokken organisaties verbeteren en aandacht voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens.

In Assen zijn 2.600 huishoudens (9%) die leven van een laag inkomen en 2.000 huishoudens die al meer dan drie maanden achter lopen met hun betalingen. Een laag inkomen of financiële problemen kunnen ertoe leiden dat mensen niet meer weten hoe ze verder moeten, of dat kinderen niet meer kunnen sporten of deel kunnen nemen aan een werkweek op school.

Voorkomen dat mensen niet meer mee kunnen doen
“Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen als zij financiële problemen hebben. Soms uit schaamte en soms omdat men de weg naar de juiste hulp niet kan vinden. Een laag inkomen of schulden brengen het risico met zich mee dat mensen niet meer mee kunnen doen”, zegt wethouder Jan Broekema. “Dat willen we met deze aanpak zoveel mogelijk voorkomen. We gaan als gemeente natuurlijk niet over het inkomen van mensen, maar met deze maatregelen doen we wat we kunnen. En omdat geen enkele situatie hetzelfde is, passen we de ondersteuning zoveel mogelijk aan de persoonlijke omstandigheden van onze inwoners aan.”

Meer aandacht aan het voorkomen van problemen
Financiële problemen en schulden worden vaak in korte tijd groter. Het is dus belangrijk om er snel bij te zijn. Daarom staan in de nieuwe aanpak maatregelen om al vroeg in beeld te krijgen wie hulp kunnen gebruiken. Voorbeelden van maatregelen:

  • Meedoen aan de Nederlandse Schuldhulproute – om mensen te stimuleren een financiële test te doen en hen op basis van de uitkomst passende hulp te bieden. Dit landelijke instrument is ontwikkeld door Schuldenlab.nl en maakt onderdeel uit van het pact Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland. Kijk voor meer informatie op Schuldenlab.nl.
  • Samen met organisaties een plan maken om mensen voor te lichten of bij te staan op het moment dat zich financiële problemen voordoen. Dit gebeurt vaak als er in iemands leven plotseling iets verandert, bijvoorbeeld werkloosheid of echtscheiding.

Een gezamenlijke aanpak
In de gemeente Assen zijn veel organisaties actief die inwoners met een laag inkomen of schulden hulp bieden. Soms door problemen te helpen oplossen en soms door de kosten voor eten, lidmaatschappen en andere zaken voor hun rekening te nemen. Een deel van de hulp wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd en een deel gebeurt door vrijwilligersorganisaties. Om inwoners de goede hulp te kunnen bieden is het belangrijk dat deze organisaties samenwerken en dat iedereen weet waar de juiste hulp te vinden is. De nieuwe aanpak van de gemeente is erop gericht om de samenwerking te verbeteren. Voorbeelden van maatregelen:

  • Inzichtelijk maken wie welke hulp biedt.
  • Gemakkelijker maken van verwijzingen.
  • Samen de kennis en deskundigheid van vrijwilligers en professionals verbeteren.

Aandacht voor kinderen
Het college vindt het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk mee kunnen doen. Gezinnen met lage inkomens kunnen daarom een beroep doen op fondsen om te kunnen sporten of deel te kunnen nemen aan activiteiten op school. Deze hulp wordt gebaseerd op wat kinderen nodig hebben om mee te doen,

De nieuwe aanpak van armoede en schulden in de gemeente Assen is tot stand gekomen op basis van gesprekken met een groot aantal organisaties en personen. Ook de Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA) en de participatieraad hebben hun advies hierover uitgebracht. De aanpak wordt nu ter bespreking en besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd op 19 november 2020.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd