Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Nationaal Programma Groningen presenteert eerste jaarverslag

Promotie Noord

Honderd projecten gehonoreerd in 2018/2019.

In 2018 en 2019 hebben in totaal honderd projecten een bijdrage ontvangen vanuit Nationaal Programma Groningen. Het gaat om een investering van bijna 128 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van Nationaal Programma dat vandaag op de website is gepubliceerd.

Het jaarverslag gaat over het jaar 2019, maar blikt ook terug op 2018, toen er al voorbereidende activiteiten gaande waren. De honderd projecten zijn ingediend door de betrokken gemeenten en de provincie. De projecten sluiten aan bij de vier ambities van Nationaal Programma Groningen: economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk voor de komende tien jaar een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld.

Een aantrekkelijke ’toukomst’
Voorzitter René Paas constateert in zijn voorwoord dat sinds de officiële start van Nationaal Programma Groningen in maart 2019 essentiële stappen zijn gezet om wonen en werken in Groningen aantrekkelijker te maken. Daardoor kan het nationaal programma ons helpen om vorm te geven aan een aantrekkelijke ‘toukomst’. “Een toekomst met vertrouwen waar we af en toe, ondanks onze bescheidenheid, flink over durven te ‘snakken’.” Paas is vol lof over de samenwerking van raads- en Statenleden die unaniem instemden met het Programmakader, waarin ze de hoofddoelen van het nationaal programma vastlegden, en de toedeling van het geld.

Slaan van de heipalen
Nadat in maart 2019 de betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk de bestuursovereenkomst hadden getekend – en waarmee feitelijk het startsein van Nationaal Programma Groningen werd gegeven – is de opbouw in volle vaart van start gegaan. Directeur Siem Jansen: “We zijn begonnen met wat ik noem het ‘slaan van de heipalen van het bouwwerk Nationaal Programma Groningen’. Een groot programma als dit moet goed doordacht zijn en écht goed in de steigers worden gezet.”

Eerste resultaten
Sinds september is het programmabureau op volle sterkte. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar, waarbij de doelstelling om de Groningers intensief te bereiken en te betrekken is geslaagd. Siem Jansen constateert dat er grote betrokkenheid is bij de Groningers om over hun toekomst na te denken. Dat blijkt uit de 900 ideeën die het project Toukomst heeft opgeleverd. Jansen: “Ideeën en plannen zijn er gelukkig genoeg. Dat zien we bij Toukomst, maar bijvoorbeeld ook aan de aanvragen die binnenkomen bij Loket Leefbaarheid”.

Meerwaarde
Het jaarverslag 2019 geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Nationaal Programma Groningen, de achtergronden, de opbouw en de voortgang van de projecten.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd