Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Magazine Zomer in Beijum ook online op Promotie Noord

Zomermagazine Beijum Cover - Promtie Noord

Alle bewoners van Beijum hebben een magazine ontvangen met tips en ideeën voor leuke zomeractiviteiten. Het magazine ‘Zomer in Beijum’ is een initiatief van de wijkvernieuwing Beijum Bruist! In het magazine staat wat er in de zomermaanden te doen is voor jong en oud in en rond Beijum. De wijkbewoners die de uitgave van het magazine regelden, verwachten dat het magazine veel Beijumers uitnodigt om aan leuke activiteiten mee te doen. O

In Beijum gaat de wijkvernieuwing over de vier hoofdthema’s aantrekkelijke wijk, kansrijk opgroeien, oud worden en meedoen. Sinds de startbijeenkomst in januari, hebben bewoners, wijkorganisaties, corporaties en gemeente samen hard gewerkt aan de vier thema’s. Zo loopt de heerdenaanpak door en spreken ouders met elkaar over het opvoeden van je kind in de wijk. De bewonersparticipatie wordt versterkt en uitgebreid.

Tijdens de drukbezochte wijkvernieuwingsmarkt afgelopen 14 juni, hebben veel Beijumers zich aangemeld voor een energie-advies aan huis door een energiecoach. Veel belangstelling was er ook voor de vuurplaats, een warm initiatief voor leuke ontmoetingen, en voor een buurtmoestuin.

De Groningse wijkvernieuwing gaat over meer dan het renoveren van woningen en het aanpakken van de openbare ruimte. Het is juist ook het verbeteren van de levendigheid en de draagkracht van de wijken en het sterker maken van bewoners. Denk aan minder armoede, meer sociale contacten, betere gezondheid, toegang tot goed onderwijs. Daarbij komt nog de gezamenlijke opdracht om energie te besparen en duurzamer te leven. Een ander typerend kenmerk is dat de betrokkenheid van bewoners maximaal mag zijn; van ideeën inbrengen en meepraten, tot en met meebeslissen en zelf uitvoeren. De wijkvernieuwing loopt in Beijum, Indische Buurt/De Hoogte, Selwerd en De Wijert. Later volgen andere buurten, dorpen of wijken voor een vernieuwingsslag vanuit dezelfde visie en aanpak.


Lees Zomer in Beijum hier online op Promotie Noord, klik op onderstaande link.

Promotie Noord

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd