Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Jongeren in Westerkwartier hebben het zwaar maar zetten goed door!

Jongeren in Westerkwartier - Promotie Noord

Hoe beleven jongeren de ‘coronasamenleving’?

Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat vier leerlingen van RSG de Borgen uitvoerden, in samenwerking met de gemeente Westerkwartier.

Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de eerste lockdownperiode. De leerlingen van de Lindenborg presenteerden hun adviesrapport begin februari aan wethouder Elly Pastoor (jeugd), burgemeester Ard van der Tuuk en de betrokken medewerkers van de gemeente.

Zoeken naar mogelijkheden
Uit dit eindrapport blijkt dat jongeren over het algemeen begrip hebben voor de maatregelen en dat er vanuit deze groep veel steun voor is. Tegelijk vinden ze het erg belangrijk dat er gezocht blijft worden naar mogelijkheden: kijk naar wat er nog wel kan binnen de maatregelen. 

Jongeren willen contact, activiteiten en onderwijs
Het onderzoek van de leerlingen geeft goed inzicht in hoe de jongeren de coronacrisis beleven. Ook jongerenwerkers van de Schans voeren dagelijks gesprekken met jongeren in de gemeente. Uit deze gesprekken komt een zelfde beeld naar voren als uit het onderzoek: jongeren willen vrienden en familie ontmoeten, ze verlangen naar feestjes, uitjes en (sport)activiteiten en ze willen volwaardig onderwijs krijgen.


Hoe nu verder: aan de slag met adviezen
De gemeente maakt samen met Sociaal Werk De Schans een plan van aanpak om jongeren te ondersteunen in deze periode. Voor dit plan worden ook adviezen uit het eindrapport gebruikt.


Even je hart luchten
In het eindrapport adviseren de leerlingen om een ‘hulplijn’ beschikbaar te stellen voor jongeren die niet zo lekker in hun vel zitten. Sommige jongeren voelen zich namelijk eenzamer en somberder door alle maatregelen. Zij hebben er behoefte aan hun hart te kunnen luchten. Dit kan altijd bij de jongerenwerkers van Sociaal werk de Schans. Jongeren denken bij De Schans vaak vooral aan activiteiten. Maar de jongerenwerkers zijn er ook zijn voor een wandeling of een praatje in het echt of via whatsapp. Ze zijn elke dag aanwezig op de locaties van de Schans of op straat in de verschillende buurten. Jongeren kunnen hen ook vinden via facebook en Instagram. Bellen met de Schans kan op 0594- 745 620. Oók als jongeren gewoon even hun verhaal kwijt willen.


Activiteitenkalender

De leerlingen adviseren in hun eindrapport om toch activiteiten te organiseren. Waar mogelijk nu al, maar ook activiteiten om naar uit te kijken (bijvoorbeeld een ‘belofte-evenement’). Ideeën uit het onderzoek worden gebruikt bij het maken van een activiteitenkalender. De activiteitenkalender laat zien welke activiteiten binnenkort worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een online bingo op 12 maart voor jongeren tussen 10 en 17 jaar. De buurtsportcoaches plannen sport- en spelactiviteiten in de buitenlucht. De kalender geeft ook meteen een vooruitzicht naar activiteiten die worden georganiseerd als de maatregelen weer iets versoepelen. Zodra de kalender af is, wordt deze binnen de gemeente verspreid.

Studieplekken
Voor sommige jongeren is het lastig om geconcentreerd met huiswerk of studie bezig te zijn nu de scholen veel dicht zijn. De leerlingen benadrukten in hun onderzoek dat jongeren graag goed onderwijs willen en behoefte hebben aan en plek om rustig te studeren. Samen met de bibliotheken in de gemeente en met Sociaal Werk de Schans onderzoeken we de mogelijkheid om op korte termijn een aantal studieplekken te bieden aan die jongeren die dat het meest nodig hebben.

Vervolgonderzoek
De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe het met de jongeren gaat. Jongeren kunnen ook goed meedenken over oplossingen en die horen we graag! Daarom wordt er in maart opnieuw een online enquête uitgezet onder de jeugd.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd