Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Investeren in centrale ontmoetingsplekken in de wijken in Assen

Investeren in centrale ontmoetingsplekken in Assen - Promotie Noord

Van lukraak zwerven naar bewust ontmoeten in ontspannen stedelijkheid

Samen met de inwoners van Assen aan de slag met de aanpak van speel- en ontmoetingsplekken, om eenzaamheid tegen te gaan, gezondheid te versterken en buitenspelen te stimuleren.

Dit is het doel van het nieuwe buitenruimteplan Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS). In het plan ‘Van lukraak zwerven naar bewust ontmoeten in ontspannen stedelijkheid’ staat de nieuwe aanpak beschreven voor de komende jaren. Een belangrijk uitgangspunt is om in elke wijk centrale speel- en ontmoetingsplekken te creëren. Ook is het de bedoeling om straatplekken te veranderen in aantrekkelijke groene ontmoetingsplekken, met plaats om te zitten en met natuurlijke objecten waar kinderen op kunnen spelen. Het college van B&W heeft het plan vastgesteld en gaat het nu voorleggen aan de gemeenteraad. Het zal op de agenda van de nieuwe gemeenteraad komen.   

Deze aanpak sluit aan bij het bestuursakkoord ‘Sterke wijken in een sterke stad’ en bij de ambitie ontspannen stedelijkheid uit de Omgevingsvisie. Wethouder Jan Broekema: “Speel- en ontmoetingsplekken zijn zo ontzettend belangrijk, omdat zij het mogelijk maken dat jong en oud elkaar ontmoeten, contact met elkaar leggen en in beweging komen. Het nieuwe buitenruimteplan gaat ons helpen om niet alleen kinderen, maar ook volwassenen te stimuleren om naar buiten te gaan. Verder biedt het een kader om nieuwe initiatieven van bewoners op een met elkaar samenhangende manier in ons beleid in te passen.”

Maatwerk in de buurt
Om ervoor te zorgen dat er in elke wijk een goede, aantrekkelijke ontmoetingsplek in de buurt is, zijn hiervoor centrale plekken aangewezen die hier speciaal voor worden ingericht.  Hier kan iedereen bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Naast deze centrale plekken komen er in alle wijken extra ontmoetingsplekken, op basis van de behoefte in die buurt. Bijvoorbeeld een speelplek voor kinderen in de nieuwbouw of een extra trapveld bij grote aantallen jeugd en jongeren in een wijk.  Op plekken waar nu vaak maar één toestel staat, is wellicht een picknickbank en een appelboom meer gewenst. Of een speciaal klanktoestel voor een kind in de straat met een visuele of mentale beperking. Bij de realisatie wordt per buurt een uitwerking van dit plan gemaakt in een buurtkaart. Samen met de buurt, van jong tot oud. Zo ontstaat maatwerk dat past bij het karakter van de buurt.

Aanpak van speel- en ontmoetingsplekken
Het buitenruimteplan is samen met bureau OBB tot stand gekomen op basis van een inventarisatie van BOSS in de openbare ruimte op dit moment. Uit de inventarisatie komt naar voren dat circa 75% van de speeltoestellen de komende jaren aan vervanging toe zijn. De resultaten van de inventarisatie zijn geanalyseerd en vertaald in een visie en een praktische aanpak. Zo wil het college de komende jaren investeren in de aanpak van de circa 312 speel- en ontmoetingsplekken in de stad. Het is de bedoeling om in 2022 en 2023 te starten met de eerste centrale speel- en ontmoetingsplekken. Hiervoor is de komende 2 jaar € 515.000 per jaar beschikbaar. Ook zal het plan in samenwerking met bewoners en andere gebruikers worden uitgewerkt in een buurtkaart per wijk voor verdere investeringen in de toekomst.

Samen met de stad
De mening van de inwoners van Assen, de kinderraad, scholenkoepels en het Asser Sportakkoord heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van het plan.

  • Ruim 1.500 Assenaren hebben via een online enquête hun mening gegeven over BOSS in de wijken.
  • De kinderraad heeft begin dit jaar de speelplekken in kaart gebracht en wijkschatkaarten gemaakt voor alle wijken.
  • Samen met de scholenkoepels Plateau en CKC is gekeken naar de waarde/rol van schoolpleinen en de doorontwikkeling van groene schoonpleinen in de toekomst.
  • Met de partijen die betrokken zijn bij het Asser Sportakkoord is besproken welke verbindingen gelegd kunnen worden met de sport in de gemeente.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd