Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Het bouwproces gaat veranderen per 1 januari 2022

Het bouwproces gaat veranderen - Promotie Noord

Op 1 januari 2022 treedt Wet kwaliteitsborging bouwen in werking. Deze nieuwe wet zorgt er voor dat aannemers en de gemeente anders gaan werken.

Gemeente Leeuwarden wil nu alvast ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken en start een aantal proefprojecten op. Om deelname te stimuleren geeft de gemeente een bijdrage in de kosten van het project.

De Wet kwaliteitsborging bouwen regelt dat aannemers in de bouw meer verantwoordelijkheid krijgen voor het werk dat ze hebben uitgevoerd. De opdrachtgever wordt daardoor beter beschermd tegen eventuele kwaliteitsgebreken van bouwwerken. Ook wordt het voor de initiatiefnemer verplicht om een gecertificeerde kwaliteitsborger in te schakelen bij de bouw. De kwaliteitsborger ziet er op toe dat de aannemer het werk goed uitvoert. Aan het eind van de bouw geeft de kwaliteitsborger een kwaliteitsverklaring af voor het bouwwerk.

Sneller
De gemeente verleent nog wel vergunningen, maar kijkt niet meer naar de bouwtechnische regels. Vergunning kunnen daardoor sneller worden verleend. De gemeente voert ook geen bouwtoezicht meer uit op bouwplaatsen. De kwaliteitsborger toets vooraf het bouwplan aan de technische regels en controleert tijdens de bouw. Zodra het bouwwerk klaar is, stuurt de aannemer een melding met een zogenaamd as-built dossier naar de gemeente. Als alles goed gaat heeft de initiatiefnemer zo sneller een vergunning, kan er eerder worden gestart met de bouw en heeft het bouwwerk een betere kwaliteit.

Bijdrage in kosten
Om proefprojecten te stimuleren draagt de gemeente bij met 50% van de bouwleges voor de vergunning van een project met een maximum van € 10.000. De gemeente wil graag verschillende grotere maar ook kleine bouwprojecten als proef uitvoeren. Er is maximaal € 100.000 beschikbaar voor de proefprojecten.

Meer informatie
Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging bouwen en gecertificeerde kwaliteitsborgers is te vinden op

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd