Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Groningen positief over wetsvoorstel beëindiging gaswinning Groningenveld

gaswinning Groningenveld - Promotie Noord

De regionale overheden in Groningen zijn positief over de wijzigingen in de Mijnbouwwet en de Gaswet. Dit heeft de regio het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief laten weten. 

De wetswijzigingen met de naam ‘Wat Na Nul’ zorgen ervoor dat het einde van de gaswinning uit het Groningenveld nu ook juridisch wordt geregeld. In het wetsvoorstel komt de minister tegemoet aan de wensen van Groningen om de sluiting ook juridisch te regelen.

Groningen dringt al jaren aan op beëindiging van de gaswinning. Naast beëindiging van de gaswinning is ook een aantal andere punten voor Groningen van belang die zijn opgenomen in het wetsvoorstel. Zo kan met de nieuwe wet de gaswinning in de toekomst niet meer opgestart worden. Ook behoudt NAM de zorgplicht om de nadelige gevolgen van de gaswinning zoveel mogelijk te beperken en de ondergrond te monitoren en analyseren.

Duidelijke communicatie inwoners
In de brief aan de minister benadrukt de regio het belang dat de minister zich maximaal blijft inspannen om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen en het Groningenveld zo snel mogelijk definitief te sluiten. Daarbij verzoekt de regio de minister hierover open en duidelijk te communiceren naar de Groningse inwoners.

Betrokken overheden 
De brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.  

Meer informatie
Download: brief aan MEZK regionale internetconsultatie Wat na Nul (PDF)

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd