Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Groningen niet in beroep tegen gasbesluit

Groningen niet in beroep tegen gasbesluit - Promotie Noord

De Groningse overheden gaan net als vorig jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes.

De regio is ervan overtuigd dat een beroepsprocedure niet leidt tot een lagere gaswinning, een versnelling in de versterkingsopgave en een verbetering van de schade-afhandeling.

De regio stuurt net als vorig jaar een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. In deze brief worden essentiële punten voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van Groningen geadresseerd. 

Gaswinning
Minister Wiebes heeft besloten dat NAM in het komende gasjaar maximaal 8,1 miljard kuub aardgas in een qua temperatuur gemiddeld jaar mag winnen. Dat is minder dan waar de minister in juni nog van uitging. De regio heeft altijd sterk aangedrongen op de afbouw van de gaswinning en het is positief dat de minister dit in een sneller tempo doorzet dan gepland. In de brief doet de regio ook een appèl op de minister om de gaswinning medio 2022 echt stop te zetten en naar een oplossing te zoeken als de leveringszekerheid na 2022 onder druk komt te staan. Hierbij geeft de regio aan dat, mocht de oplossing hiervoor zijn om de opslag bij Grijpskerk om te bouwen, de veiligheid van omwonenden daar wel geborgd moet zijn.

Versterkingsopgave en schade-afhandeling 
Niet alleen de afbouw van de gaswinning heeft de aandacht van de regio. Ook de versnelling in de versterkingsopgave en schade-afhandeling en de maatschappelijke ontwrichting als gevolg hiervan hebben de nadrukkelijke aandacht van de regio. Juist dat raakt de Groningers hard. Groningers verdienen veiligheid én duidelijkheid. De regio voert frequent en intensief overleg met het Rijk over de versnelling van de versterkingsopgave. Gaat het om de schade-afhandeling, dan benadrukt de regio in haar brief dat ook het wettelijk bewijsvermoeden moet gelden voor inwoners die op het grensvlak van het Groningenveld en een andere vorm van mijnbouw wonen en leven. Zij hebben daardoor vaak te maken met een stapeling van schade. De regio wil de punten over de versterking en de schade-afhandeling door de brief rechtstreeks met de ministers bespreken en niet via een beroepsprocedure. 

Jaarlijkse beoordeling gasbesluit
De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het gasbesluit voor het volgend gasjaar. Een eventuele beroepsprocedure wordt ieder jaar opnieuw overwogen. Of alle gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen en de Veiligheidsregio de brief aan de ministers ondersteunen, is nog niet bekend. Hierover moet nog met hen worden vergaderd. 

Betrokken overheden
De brief aan minister Wiebes en minister Ollongren is opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd