Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Westerkwartier stimuleert innovatie met innovatiefonds

Innovatiefonds gemeente Westerkwartier - Promotie Noord

Om innovatie in de Westerkwartierse samenleving te stimuleren heeft de gemeente een innovatiefonds ingesteld, zodat vernieuwende initiatieven laagdrempelig gestimuleerd en gesteund worden.

Daarnaast wordt interne innovatie aangejaagd, wat kan gaan om nieuwe manieren van werken, procesautomatisering, training en scholing.

Subsidieregeling
Om goed invulling te kunnen geven aan subsidieverlening uit dit innovatiefonds heeft het college van B&W een aantal voorwaarden vastgesteld en opgenomen in een subsidieregeling. De voorwaarden betreffen de manier van aanvraag, beoordeling, hoogte van het subsidiebedrag en verantwoording. Uitgangspunt is snel subsidie te kunnen verstrekken (want innovatieve projecten zijn vaak bij snelheid gebaat) en zo laagdrempelig mogelijk naar de aanvrager te zijn. De aanvrager legt wel een zekere verantwoording af over de besteding van het fonds. Het vaststellen van een aantal voorwaarden aan de uitvoering van het innovatiefonds en deze op te nemen in een regeling zorgt voor een eerlijke objectieve afweging. Ook geeft een regeling organisaties rechtszekerheid en is er bij bezwaren en beroepsprocedures een duidelijk toetsingskader.

Wethouder Hielke Westra: “Wij zien het belang van innovatie voor onze samenleving en willen dit financieel stimuleren. Zeker in deze coronatijd, waarin werken en leven meer op afstand van elkaar plaatsvindt, kunnen innovatieve oplossingen hierbij helpen. We hopen met deze regeling initiatiefnemers net dat extra zetje te kunnen geven om hun vernieuwende ideeën voor de samenleving tot uitvoer te kunnen brengen.”

Subsidie aanvragen
De subsidieregeling loopt tot en met  31 december 2023. Aanvragen kunnen worden ingediend via https://www.westerkwartier.nl/innovatiefonds . Op deze webpagina is ook het aanvraagformulier en de subsidieregeling te vinden.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd