Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Oldambt aan de slag met verbeterpunten Quick Scan Lokale Democratie

Oldambt Quick Scan Lokale Democratie - Promotie Noord - Ivonne Sprok

De gemeente Oldambt is momenteel aan de slag met de eerste verbeterpunten die uit de enquête Quick Scan Lokale Democratie kwamen. 

Hierover zijn afspraken gemaakt met de inwoners, de raadsleden, het college van B & W en ambtenaren die bij de enquête waren betrokken. Die zijn vastgelegd in een verbeteragenda.

Enquête
Begin dit jaar zijn alle inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren van Oldambt  gevraagd om een enquête in te vullen, de zogenaamde Quick Scan Lokale Democratie. Meer informatie over de enquête en de uitkomsten zijn te vinden op de gemeentelijke website (zie link).

Verbeteragenda
De eerste verbeterpunten zijn nu vastgelegd in een verbeteragenda. Daarbij gaat het om verbeterpunten die op redelijk korte termijn zijn te realiseren. Vooralsnog is het aantal verbeterpunten waarmee de gemeente aan de slag gaat beperkt tot vijf.

Als gevolg van de coronapandemie en de wens om elkaar het liefst fysiek te ontmoeten, heeft het opstellen en afronden van de verbeteragenda langer op zich laten wachten dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Verbetering bezorging De Oldambtster
Het eerste verbeterpunt betreft de bezorging van de gemeentelijke informatiekrant De Oldambtster. Er hebben onder meer gesprekken plaats gevonden met het verspreidingsbedrijf over de verbetering van de huis-aan-huis bezorging van De Oldambtster in de gemeente. Hoewel er sindsdien minder klachten zijn over de  bezorging, blijft dit een aandachtspunt.

Inwoners van Oldambt hebben de mogelijkheid een abonnement te nemen op de wekelijkse papieren nieuwsbrief met daarin de bekendmakingen van de gemeente. Uit de enquête bleek dat deze mogelijkheid niet bij alle inwoners bekend is. Daarom worden de inwoners van Oldambt  hierover actief geïnformeerd via  onder meer De Oldambtster. Daarnaast is deze informatie ook te vinden op de gemeentelijke website (zie link).

Ook is het nu mogelijk dat inwoners zich digitaal abonneren op ‘Aankondigingen over uw buurt’. Dit is een website waarop van alle overheden informatie wordt gegeven over tal van zaken die van invloed zijn op de leefomgeving. Men kan op de website zelf aangeven tot welke afstand vanaf de woning men wil worden geïnformeerd.

Aanpassing vergaderstructuur gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 14 september besloten om de vergaderstructuur aan te passen. Met ingang van 1 januari 2021 zal de raad vergaderen volgens de zogenaamde BOB-structuur. BOB staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. De bedoeling is dat de gemeenteraad met name in de beeldvormende fase meer in contact is met inwoners, (ervarings-)deskundigen en andere belanghebbenden en daardoor meer zichtbaar wordt.

Nog niet klaar
Met bovenstaande punten is de verbeteragenda nog niet afgewerkt. Zo gaat de gemeente Oldambt meer bekendheid geven aan het Gebiedsgericht Werken. Verder wordt er gestart met het opstellen van een overkoepelende visie  op de rol van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Daarin zullen de uitkomsten van de enquête Quick Scan Lokale Democratie uiteraard worden meegenomen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd