Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Groningen hoeft minder zieke bomen te kappen

Fraxinus excelsior - Promotie Noord

In de gemeente Groningen zijn aanzienlijk minder bomen aangetast door essentaksterfte dan eerder werd aangenomen. Een aanvullende intensieve inspectie wijst uit dat minder dan de helft van de eerder verdachte bomen daadwerkelijk ernstig ziek is en gekapt hoeft te worden.

In de zomer van 2018 werd door specialistisch adviesbureau Terra Nostra een inspectie uitgevoerd naar de gezondheidstoestand van alle 17.000 essen in de gemeente Groningen. Aanleiding was de woekerende essentaksterfte, die overal in Nederland om zich heen grijpt. Er werden op dat moment 945 bomen aangetroffen die zo zwaar aangetast leken te zijn door de agressieve schimmelziekte, dat ze gekapt moesten worden.

De gemeente hecht grote waarde en belang aan bomen. Daarom is in juli van dit jaar aan het adviesbureau de aanvullende opdracht gegeven om de aangewezen essen nogmaals, stuk voor stuk, te beoordelen. De gevolgen van de boomziekte bleken nu naar verhouding mee te vallen.

Verklaring hiervoor is dat de eerste inventarisatie plaatsvond in de extreem droge en warme zomer van 2018. Veel bomen lieten toen vroegtijdig blad vallen om afsterving te voorkomen. Het verschil tussen ontbladering als gevolg van droogte of van essentaksterfte is vanaf de grond niet te zien.

Bij de tweede beoordelingsronde werd vastgesteld dat veel bomen in betere conditie verkeren dan in het voorgaande jaar. Er kan worden volstaan met de kap van 396 bomen.

Wethouder Glimina Chakor is ingenomen met de zorgvuldige beoordeling van het bestand essen in de gemeente. ,,Voor ons telt iedere boom. Kappen doen we alleen in het uiterste geval; als een zieke boom niet meer te redden valt, of als de veiligheid in het geding is.’’ De essen die nu alsnog moeten wijken, worden waar mogelijk vervangen door andere boomsoorten.

De gemeente zal ook de essen in de komende jaren regelmatig blijven inspecteren. Een effectieve remedie tegen essentaksterfte is nog niet voorhanden.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd