Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Groningen, Hanzehogeschool en Impact Noord ondertekenen City Deal Impact Ondernemen

Impact Noord - City Deal - Promotie Noord

City Deal verbindt 80 partners om ondernemen met impact te bevorderen

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’.

Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld.

De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. De City Deal Impact Ondernemen is vandaag, donderdag 11 maart, tijdens de Online Global Goals gemeenten Meet-up van de VNG gelanceerd. Gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Impact Noord zijn 3 van de deelnemers. In totaal zijn er landelijk 80 deelnemers.

De City Deal ondersteunt ondernemers op meerdere manieren. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.

Ondernemen met Impact
Wethouder sociaal ondernemen Carine Bloemhoff: “De gemeente ondersteunt diverse projecten vanuit het vierjarig actieprogramma ‘Ondernemen met Impact’. Het gaat daarbij vooral om projecten die impactbedrijven helpen te professionaliseren. Ondernemen met Impact kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door kansen te bieden aan mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of door het verduurzamen van een bedrijfsgebouw, tegengaan van verspilling of het bevorderen van inclusiviteit op de werkvloer. Met de City Deal kunnen we als gemeente onze slagkracht vergroten en er gezamenlijk voor zorgen dat Impact ondernemen het verschil kan maken”.

Hugo Velthuijsen, de directeur van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen. “De City Deal levert voor de Hanzehogeschool een belangrijke uitbreiding van ons netwerk van landelijke partners op, waarmee we nog beter kunnen samenwerken aan onderzoeksprojecten op het gebied van impact ondernemen. We doen al heel lang onderzoek naar dit onderwerp. We hebben bijvoorbeeld net een onderzoek afgerond genaamd sociaal impact beloond waarbij we twee tools ontwikkeld hebben samen met ondernemers in de regio. Wij denken een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de City Deal met onze kennis.”

Jan Willem Wennekes, directeur Impact Noord: “De City Deal is een krachtig instrument om met elkaar op te trekken en intensief te gaan samenwerken om kennis, kunde en projecten te stimuleren die impact ondernemen bevorderen. Het is erg positief dat dit landelijk maar ook regionaal gebeurt. Enerzijds versterken we de regionale samenwerking door met de Hanzehogeschool, gemeente en Impact Noord nog beter te gaan samenwerken. Anderzijds leren we van andere regio’s in Nederland waar ze ook erg mooie projecten en ervaringen hebben om te delen.”

City Deals zijn geïnitieerd door het programma Agenda Stad. In City Deals werken verschillende overheden met elkaar en met maatschappelijke partners en private partijen aan innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Deze samenwerking stimuleert begrip, ontkokering en kennisuitwisseling en biedt experimenteerruimte en onderbouwing voor aanpassing van wet- en regelgeving. Meer info is te vinden op: www.agendastad.nl.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd