Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Friezen kunnen subsidies aanvragen om de leefbaarheid te verbeteren

Drie subsidieregelingen via Streekwurk - Promotie Noord

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 6 september 2021 weer diverse subsidies aanvragen bij Streekwurk.

Streekwurk coördineert subsidieregelingen die initiatieven vanuit de mienskip steunen. In september komt daar voor het eerst ook subsidie vanuit het Regiofonds bij.

Dit nieuwe fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. In deze subsidieronde komt hiermee bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. 

Regiofonds Zuidoost
Het Regiofonds is onderdeel van Regiodeal Zuidoost-Friesland. Hierin is een rijksbijdrage van 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Inwoners van de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland kunnen bij het Regiofonds een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal 3.000 en maximaal 50.000 euro. Het doel is om grotere initiatieven die het dorp of de gemeente overstijgen mogelijk te maken. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost-Friesland. Het fonds sluit aan op de werkwijze van het lopende Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân en is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten.

Fan ûnder op

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Subsidieregelingen op maat
Voor initiatieven in heel Fryslân is subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) beschikbaar. In de regio’s Noordoost en Noordwest is daarnaast subsidie vanuit de Europese regeling LEADER beschikbaar. Het Regiofonds geldt voor projecten in Zuidoost-Friesland. Op 6 september worden alle regelingen opengesteld. Aanvragen voor het Iepen Mienskipsfûns en het Regiofonds moeten uiterlijk 30 september binnen zijn, voor LEADER kan dit t/m 14 oktober.

Streekwurk
Streekwurk is een samenwerking tussen provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten. Bij de vijf projectbureaus, verspreid over de provincie, kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen. Meer informatie is te vinden op www.streekwurk.frl.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd