Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Extra impuls van half miljoen voor begeleiding ouders van ‘Lutje Groningers’

generatiearmoede Groningen - Promotie Noord

Eerste provinciaal ‘regionaal arrangement’ in de gemeente Groningen

De provincie en de gemeente Groningen willen dat zoveel mogelijk kinderen goede eerste duizend dagen hebben om onder andere generatiearmoede te voorkomen.

De afspraken rond de uitvoering van ‘Kansrijke Start’ zijn opgenomen in een regionaal arrangement, als onderdeel van het Leefbaarheidsprogramma van de provincie Groningen. Hiervoor stelt de provincie een bedrag beschikbaar van €500.000,–

Samenwerking essentieel
Door betere voorlichting, het vroegtijdig signaleren van problemen, hulp en begeleiding wordt kinderen en hun ouders in de regio een zo goed mogelijke start geboden. Het versterken van huidige samenwerking tussen alle betrokken partijen en de geboortezorg met focus op armoede, is essentieel om beter aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van zwangeren en jonge gezinnen in armoede.

Gemeente Groningen loopt voorop
De ‘Coalitie Kansrijke Start Groningen’, is landelijk een voorbeeld vanwege de goede samenwerking tussen partners in de geboortezorg in de gemeente Groningen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Met deze belangrijke provinciale bijdrage kan een passende intensieve aanpak voor de meest kwetsbare doelgroep worden aangeboden in de regio Groningen. We dragen bij aan de verdieping van de samenwerking op het thema armoede en een bewezen effectief hulp- en ondersteuningstraject. Hiermee wordt de basis gelegd in de eerste duizend levensdagen van kinderen en hun ouders. We gaan de kennis uit dit arrangement breed delen, want het is van belang voor alle Lutje Groningers”

Wethouder Isabelle Diks: “We weten dat een kind dat in armoede wordt geboren in de eerste 1.000 dagen van zijn leven te maken kan krijgen met slechte voeding, verwaarlozing, mishandeling of andere risicofactoren. Deze kinderen beginnen dan met een achterstand aan het leven. Daarom willen we ouders voor de geboorte of zelfs nog voor de conceptie van een kind bereiken. Als we meer investeren juist in deze periode levert dat enorm veel winst op voor ouders en kinderen. Om generatiearmoede te kunnen doorbreken is het namelijk belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn.”

Regionale arrangementen
In de regionale arrangementen werken de provincie en gemeenten samen aan regio-specifieke opgaven die raken aan brede welvaart en die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid. Daarbij is samenwerking met (maatschappelijke) organisaties van belang, net als kennisdeling. De arrangementen zijn onderdeel van het provinciale Programma Leefbaarheid en worden uitgevoerd in zes regio’s: gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Eemsdelta, gemeente Westerkwartier, gemeente Midden Groningen en de regio Oost-Groningen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd