Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Enthousiaste reacties op online New eMMergy Congres

Enthousiaste reacties op online New eMMergy Congres - Promotie Noord

De plek waar vraag en aanbod van de waterstofeconomie bij elkaar kwam!

Zo’n 220 deelnemers deden mee aan het online New eMMergy Congres – die vorige week plaatsvond – georganiseerd door de gemeente Emmen. 

Thema van het congres was ‘Waterstofeconomie in de versnelling’. Reacties van deelnemers varieerden van “hoog niveau”, “prettige dagvoorzitter”, “beste online bijeenkomst in deze tijd”, “inspirerende sprekers”, “samenwerking is noodzakelijk om ontwikkelingen te versnellen. Noord-Nederland is al goed op weg”.

Wethouder Guido Rink was gastheer namens de gemeente Emmen. “Door de samenstelling van onderwerpen rond waterstof is veel inspiratie en kennis opgedaan. Het belang en de kansen van waterstof vanuit Europees perspectief voor (Noord-)Nederland kwamen uitgebreid aan bod.”

Diederik Samsom
Eén van de sprekers was Diederik Samsom, kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Samsom is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Europese Green Deal. Op deze manier kregen deelnemers inzicht in de Europese plannen en hoe ze deze kunnen verbinden aan lokale initiatieven. Zijn boodschap was: “Zorg dat je de plannen klaar hebt liggen, want er komt geld beschikbaar vanuit Europa.”

Waterstofmarktplaats – vraag en aanbod kwamen bij elkaar
Om partijen bij elkaar te brengen bood het congres een online ‘waterstofmarktplaats’. De plek waar producenten en potentiële afnemers van waterstof bij elkaar kwamen. Zo was er veel belangstelling om in gesprek te gaan met Harry Eshuis van de NAM, die het project GZI Next vertegenwoordigde. Op het GZI Next terrein in Emmen zijn plannen om een waterstoffabriek te bouwen, en hier zoeken ze nog naar meer afnemers. Het New eMMergy Congres bracht vraag en aanbod van de waterstofeconomie bij elkaar!

Partners
Het New eMMergy Congres werd mede mogelijk door de Provincie Drenthe, Drenthe College, Rabobank, NAM, New Energy Coalition en gemeente Coevorden.De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd