Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Elke jongere van 18 tot en met 27 jaar een schuldenvrije toekomst

Elke jongere een schuldenvrije toekomst - Promotie Noord

De gemeente Emmen start een proef met het Jongeren Perspectief Fonds Emmen (JPF). Het JPF ondersteunt jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling.

De gemeente werkt hierin samen met Menso, RMC Leerplicht, De Toegang en Sedna. Wethouder Raymond Wanders: “Niet de schuld, maar het werken aan de toekomst van jongeren staat centraal binnen het JPF”. De pilot duurt één jaar met minimaal 10 jongeren.

“Het hebben van schulden belemmert jongeren in hun ontwikkeling. Het verlamt. Ze zijn minder bezig met hun toekomt. Een deel van de jongeren heeft nu geen toegang tot een regulier schuldhulptraject vanwege de aard en hoogte van hun inkomen”, aldus Wanders. “Dat is niet alleen vervelend voor de jongeren zelf, het leidt ook tot hoge maatschappelijke kosten.” De aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds is nieuw omdat de jongeren intensieve begeleiding krijgen om te werken aan een financieel gezonde toekomst.

Tegenprestatie jongere
Deelname aan het Jongeren Perspectief Fonds is niet vrijblijvend. Wanders: “Jongeren moeten direct werken aan hun perspectief voor opleiding en werk en/of een maatschappelijke stage. Ze  worden hierin volop begeleid. Ook doen zij  kennis en vaardigheden op om de kans op financiële problemen op latere leeftijd sterk te verminderen. Het is belangrijk dat zij gemotiveerd zijn hieraan te werken en zelf ook ideeën hebben hoe ze dat willen doen”.

Pilot
Gestart wordt met een pilot van één jaar met 10 jongeren. De samenwerkingspartners benaderen jongeren die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het fonds. Tijdens de pilot wordt bekeken of de gekozen opzet voldoet en aangepast of bijgesteld als dat nodig is. De pilot vindt plaats door de gemeente Emmen en Menso.

Aanpak rondom Schulden, Armoede en Minima (SAM-beleid)
Het JPF is één van de actielijnen die voortkomt uit het SAM-beleid. Het doel van dit beleid is met een op elkaar afgestemde inzet en goed bereikbare, laagdrempelige dienstverlening meer mensen uit een (uitzichtloze) schulden- of armoedesituatie te helpen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd