Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Doe mee! Prijsvraag toekomst Zalen Schaaf Leeuwarden

Prijsvraag toekomst Zalen Schaaf Leeuwarden - Promotie Noord - Ivonne Sprok

Gemeente zoekt koper of huurder met een concreet en haalbaar plan

Gemeente Leeuwarden heeft op verzoek van de gemeenteraad een competitie uitgeschreven om ideeën en initiatieven voor de ontwikkeling van Zalen Schaaf op te halen.

Met de prijsvraag zoekt de gemeente een koper of huurder van het pand met een concreet en haalbaar plan. De competitie staat nu online op www.leeuwarden.nl/zalenschaaf. Geïnteresseerden kunnen tot 16 december 2020 een plan indienen.

Criteria
De inzendingen worden door een selectiecommissie beoordeeld op de volgende criteria:

  • Originaliteit; hoe verrassend en oorspronkelijk is het idee dat aan de inschrijving ten grondslag ligt?
  • Geschiktheid van de voorgestelde functies voor dit pand (en omgeving).
  • Meerwaarde van de aangedragen functies voor het Speelmanskwartier en de gemeente Leeuwarden.
  • Aansprekendheid; kan het plan bij realisatie rekenen op brede publieke waardering.
  • (Financiële) haalbaarheid; onderbouwing.

Proces en planning
Op 10 en 11 november zijn er kijkdagen voor initiatiefnemers om de locatie te bekijken. Gegadigde inschrijvers kunnen zich hiervoor voor woensdag 4 november 12:00 uur aanmelden.

Vragen over de competitie en locatie kunnen initiatiefnemers vragen stellen. Publicatie van de antwoorden op deze vragen is eind november 2020 (Nota van Inlichtingen).

Tot 16 december 2020 kunnen initiatiefnemers plannen indienen.

In het begin van 2021 beoordeelt een nog samen te stellen selectiecommissie alle inzendingen en selecteert zij de drie tot zes beste ideeën. Deze selectie onderbouwt de commissie in een juryrapport.

Daarna komt er een (digitale) bijeenkomst waarbij omwonenden, belanghebbenden en de gemeenteraad welkom zijn. Op deze avond presenteren de geselecteerde initiatiefnemers hun plan en is er ruimte voor discussie over de ideeën.

Op basis van het juryrapport en de uitkomst van de discussiebijeenkomst, adviseert het college van b. en w. een rangorde aan de gemeenteraad. Dat gebeurt rond het voorjaar van 2021. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

Deze rangorde is bepalend voor de gesprekken met initiatiefnemers over het vervolg. Naar verwachting kan de gemeente deze gesprekken beginnen voor de zomer van 2021.

Om speculatie te voorkomen en toekomstige ontwikkeling mogelijk te maken, is Zalen Schaaf in 2010 door de gemeente aangekocht. Sinds die tijd is Zalen Schaaf in gebruik bij een tijdelijke exploitant

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd