Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

DNA gemeente Westerkwartier: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus

Gemeente Westerkwartier onderzoekt de D van haar DNA Promotie Noord

Gemeente Westerkwartier onderzoekt de D van haar DNA

De nieuwe gemeente Westerkwartier heeft een eigen DNA, dat staat voor Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Eind 2019 is gestart met het Programma Dichtbij, dat zich richt op de D van Dichtbij. De gemeente is groot geworden, maar wil toch dichtbij zijn. In het programma onderzoekt de gemeente wat ‘dichtbij zijn’ betekent. Hoe dichtbij is de gemeente nu en wat heeft de organisatie nodig om dichtbij de inwoners te zijn?

Programma Dichtbij

Het Programma Dichtbij is opgedeeld in vier fasen. In de eerste fase (Luisteren) haalt de gemeente informatie op bij haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties door te luisteren wat voor hen dichtbij betekent. Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe dichtbij ze nu staat door een nulmeting uit te voeren. In de tweede fase (Denken) maakt de gemeente de vertaling naar haar organisatie. Welke stappen zijn nodig om dichtbij waar te kunnen maken? Deze fase leidt tot een stappenplan. Dit plan draagt de gemeente vervolgens uit in de derde fase (Vertellen), zodat de organisatie weet wat haar te doen staat en de inwoners ook weten wat de gemeente doet om dichtbij te zijn. In de vierde en laatste fase (Doen) is de organisatie aan zet. Uiteindelijk is het resultaat van fase 4 dat de gemeente daadwerkelijk dichtbij is. De opbrengst van het Programma Dichtbij draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

Eerste fase
De eerste fase duurt tot 1 mei aanstaande en staat in het teken van luisteren. De gemeente legt haar oor te luister bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en voert gesprekken over wat dichtbij zijn betekent voor hen en hoe zij dat nu ervaren. Dit gebeurt in de vorm van korte gesprekken op verschillende plekken in de gemeente. Ook intern vraagt de gemeente medewerkers en bestuurders hoe dichtbij zij zijn en/of zich voelen bij inwoners. Daarnaast zet de gemeente hierover een online enquête uit via www.westerkwartier.nl/dichtbij. Deze is in te vullen tot en met 14 februari aanstaande.

Uit de opbrengst van deze gesprekken en de enquête stelt de gemeente een definitie van dichtbij op. Dat is het punt waar de gemeente de komende jaren naar toe wil werken.

Nulmeting
Naast het ophalen van informatie voert de gemeenten ook een nulmeting uit naar waar de gemeente nu staat. Hiervoor verzamelt de gemeente bestaande gegevens zoals resultaten van eerdere enquêtes en cijfers over de dienstverlening, die samen met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dichtbij ervaar je de gemeente nu’ een nulmeting vormen.

Resultaten
De resultaten van fase 1 zijn een definitie van Dichtbij en een nulmeting. Deze vormen de basis voor het uitwerken van de volgende drie fasen van het programma Dichtbij (Denken, Vertellen en Doen). De resultaten van de eerste fase (Luisteren) maakt de gemeente in het voorjaar bekend.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd