Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

De Dorpstafel Woltersum organiseert wandeling door Woltersum

dorpsvernieuwing Woltersum Promotie Noord foto Harry Cock Promotie Noord

Hap & Stap voor dorpsvernieuwing in Woltersum. Zaterdag 25 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur organiseert de dorpstafel Woltersum een wandeling door het dorp voor de inwoners van Woltersum en andere geïnteresseerden. In de afgelopen maanden zijn in het dorp veel ideeën opgehaald om de dorpsvernieuwing in Woltersum verder vorm te kunnen geven. De Nationaal Coördinator Groningen, de wethouders Jongman en Van der Schaaf, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Wierden & Borgen zijn ook aanwezig tijdens Hap & Stap aangezien zij ook een betrokken partner zijn en een actieve rol zullen hebben bij de uitwerking van de dorpsvernieuwingsplannen. 

In 2019 is er 2,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de dorpsvernieuwing in Woltersum vanuit het Nationaal Programma Groningen. Het doel van Hap & Stap is om de plannen voor de besteding van dat budget op een actieve manier aan het hele dorp en belangstellenden te presenteren. Hap & Stap combineert het nuttige met het aangename. Het is een mooi moment om de inwoners enthousiast te maken voor de plannen, en te peilen wat zij van de plannen vinden. En daar waar nodig ook aan te scherpen en/of verder uit te werken. Ondertussen valt er op elke locatie ook iets te eten, bereid door inwoners uit het dorp.

Programma 

  • Hap & Stap begint vanaf 14.00 uur. De startlocatie is in het Dorpshuis de Bongerd, Dobbestraat 17 in Woltersum
  • De deelnemers kunnen op elk moment van de middag starten met de wandelroute en wel in de tijdsperiode 14.00 –16.30 uur
  • Elke thematafel heeft een overdekte locatie als ‘uitvalsbasis’ waar de plannen gepresenteerd worden en een hapje te eten valt
  • De route loopt door het dorp en de aanliggende landerijen

Concept plannen
De plannen voor de dorpsvernieuwing richten zich op de thema’s sociale cohesie, duurzaamheid, verkeer, openbare ruimte en wonen en versterken. In verschillende thematafels werkten inwoners, de gemeente Groningen en andere stakeholders in een proces van co-creatie de eerder opgehaalde ideeën uit tot concrete plannen. Zo komt er een nieuwe basisschool in het dorp en is er ruimte voor nieuwbouw van woningen. Ook worden er maatregelen genomen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, gaat het dorp flink vergroenen en komen er meer mogelijkheden om te recreëren in en rondom het dorp. Tot slot richten de plannen zich op het behouden en versterken van de vele voorzieningen en de hechte sociale structuur die het dorp kent met specifieke aandacht voor de jeugd. Met de plannen willen de bewoners en de gemeente zorgdragen dat het dorp sterker uit de versterkingsopgave en de recente gemeentelijke herindeling komt door een gecombineerd plan voor de toekomst te maken. Na Hap & Stap worden de plannen vastgelegd in de agenda voor Woltersum en kan gestart worden met de uitvoering.

Foto: Harry Cock

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd