Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

College positief tegenover initiatief TT Museum

TT Museum - Promotie Noord

Het college van Burgemeester en Wethouders staat positief tegenover het initiatief om een TT Museum in de binnenstad van Assen te realiseren.

Dit heeft wethouder Bob Bergsma besproken met het bestuur van de Stichting TT Museum, in reactie op de ingediende subsidieaanvraag. Afgesproken is dat het bestuur in de strategische uitwerking van de plannen nog een aantal stappen gaat zetten.

De gemeente zal de ondersteuning van een extern deskundige financieel faciliteren. Het doel is dat het bestuur uiterlijk voor de zomervakantie 2022 een aangepast museumplan en een duurzaam investeringsplan en begroting aan kan leveren, die het college opnieuw zal beoordelen.  

Het bestuur heeft in februari 2021 een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend van € 300.000 voor de realisatie van een TT Museum in de binnenstad van Assen. Op 12 maart jl. is hierop een aanvulling ingediend. Na diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen heeft het bestuur in een brief op 12 augustus jl. gevraagd om duidelijkheid over de aanvraag te geven. De gemeente en het bestuur hebben hierover een gesprek gevoerd, waarin deze afspraken zijn gemaakt.

Potentie TT Museum voor de stad
Het college erkent de waarde die de TT voor Assen heeft en ziet potentie in een TT Museum voor de stad. Met het bestuur is besproken dat het plan dat op dit moment voor ligt qua ambitie- en kwaliteitsniveau nog verder uitgewerkt zou kunnen worden. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd en gaat hiermee aan de slag. De gemeente blijft betrokken door regelmatig met het bestuur om de tafel te gaan om de voortgang te bespreken.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd