Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Cliënten Wmo in Stadskanaal tevreden over de ondersteuning

Wmo Stadskanaal - Promotie Noord

Uit het vorig jaar gehouden cliëntervaringsonderzoek blijkt dat inwoners die gebruikmaken van de Wmo zeer tevreden zijn over de ondersteuning.

Ruim 40% van de cliënten vulde de enquête in en ook voor de verdiepende interviews was er veel animo.

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het onderzoek is gericht op de ervaringen van cliënten. De uitkomsten geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Stadskanaal.

Positieve ervaringen
Het overgrote deel van de Wmo-cliënten dat deel heeft genomen aan het onderzoek heeft positieve ervaringen met de ondersteuning in de gemeente Stadskanaal. Ruim 80% ervoer het contact met de gemeente als positief en was blij met de snelheid en de oplossingsgerichtheid. Bijna 90% vond de geboden zorg passend en van goede kwaliteit. Zo’n 85% gaf aan dat men zich door de ondersteuning beter zelf kon redden en door de zorg een betere kwaliteit van leven ervoer.

Van de ondervraagden maakte de meeste mensen gebruik van een scootmobiel of een rolstoel als hulpmiddel. En 93% gaf aan de gevraagde hulpmiddelen ook daadwerkelijk te hebben ontvangen.

Verbeterpunten
Er blijft wel ruimte voor verbeteringen. Zo was een kleine groep niet altijd tevreden over de taxi-pas, de vele persoonswisselingen bij de huishoudelijke hulp of had men andere verwachtingen wat betreft de huishoudelijke hulp. Men zou het dan ook fijn vinden als er een goede klik zou zijn met de huishoudelijke hulp en van tevoren kennis zou kunnen maken. Ook zou men graag één vast aanspreekpunt bij de gemeente willen hebben.

Daar waar mogelijk worden deze punten door de gemeente aangepakt.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Het afgelopen jaar is er extra aandacht geweest voor de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Sinds begin dit jaar is de gemeente Stadskanaal zelfs een van de koplopergemeenten. Met dit project wil de gemeente in samenwerking met Stichting Welstad en andere partners de bekendheid, kwaliteit en het aanbod van de onafhankelijke cliëntondersteuning verder verbeteren. 

Het volledige cliëntervaringsonderzoek Wmo is te vinden op de website van de gemeente. Via waarstaatjegemeente.nl zijn de uitkomsten te vergelijken met andere gemeenten.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd