Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Bureau Zelfstandigen Fryslân opent zijn digitale loket voor Tozo-aanvragen

Promotie Noord

Vanaf vandaag, woensdag 25 februari, kunnen ondernemers die dringend geld nodig hebben voor hun eerste levensbehoefte een voorschot aanvragen op basis van de Tozo-regeling.

De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is één van de maatregelen die het Rijk heeft getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling voorziet in een minimaal inkomen voor maximaal drie maanden en een lening voor bedrijfskosten.

Het duurt nog twee weken voordat de regeling definitief wordt vastgesteld. Gezien de urgente situatie bij veel ondernemers heeft Bureau Zelfstandigen Fryslân besloten om nu het digitale loket open te stellen voor urgente verzoeken. Er wordt aan ondernemers een verschot van maximaal € 1.500,- verstrekt om noodzakelijke privé kosten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen ondernemers indienen via www.bureauzelfstandigenfryslan.nl.* 

De aanvraag die nu wordt ingediend, geldt ook meteen als verzoek voor inkomensondersteuning voor de komende maanden. Zodra de regeling definitief is vastgesteld zal op basis van deze aanvraag het resterende bedrag worden uitgekeerd. De inkomensondersteuning is op dit moment voor een maximale periode van drie maanden.

Het is voor ondernemers ook al mogelijk om aanspraak te maken op de noodlening van maximaal € 10.157,-. Deze aanvraag neemt BZF behandeling, maar de lening wordt pas verstrekt als de regeling definitief is. Voorschotten op leningen worden niet verstrekt.

Een aanvraag voor de gift van € 4.000 kunnen ondernemers niet indienen  bij Bureau Zelfstandigen Fryslân. Hiervoor dienen ondernemers zich te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ondernemers die in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf wonen, kunnen zich melden bij hun eigen gemeente. Voor de gemeente Smallingerland voert Bureau Zelfstandigen Fryslân de Tozo regeling uit.

Bureau Zelfstandigen Fryslân is een vrijwillig samenwerkingsverband van 15 Friese gemeenten voor de uitvoering van de Bbz2004 en IOAZ. Het samenwerkingsverband is ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden.

* De grote stroom digitale aanvragen vraagt veel van de techniek. Bureau Zelfstandigen Fryslân kan daarom niet uitsluiten dat het op piekmomenten even duurt voordat een formulier opent. Tip is dan  5 minuten te wachten, de browsergeschiedenis te wissen en het daarna opnieuw te proberen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd