Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Assen zet een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland

Ondertekening Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken - Promotie Noord

Op dinsdag 2 maart tekende wethouder Dekker de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Samen met Minister Stientje van Veldhoven, provincies, diverse andere gemeenten, brancheverenigingen en Milieucentraal zet de Assen hiermee de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.

Wethouder Karin Dekker: “Asbest is bij verwerking schadelijk voor de gezondheid. In Assen zijn nog ongeveer 800 asbestdaken. Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om hun asbestdak te verwijderen. Hiermee zetten we een goede stap richting een asbestvrije gemeente.” Naast de samenwerkingsverklaring stelt de gemeente Assen ook 10.000 euro beschikbaar voor het fonds.

Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. De Rijksoverheid stelt hiervoor 12 miljoen euro beschikbaar. Het verwijderen van een asbestdak kan zeker vanuit het perspectief van de eigenaar gedoe zijn. Bijvoorbeeld wanneer eigenaren hiervoor geen lening bij een bank kunnen krijgen omdat ze onvoldoende draagkrachtig zijn. Dit fonds biedt hierin uitkomst. Leningen kunnen verstrekt worden en de overheid staat garant. Op deze manier wordt vrijwel iedere dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat gesteld een lening af te sluiten. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak, veelal boeren, een fonds wordt opgericht.

Samenwerken
Naast het oprichten van het fonds wordt samen gewerkt aan meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Monitoring zorgt voor een goed beeld van de opgave en helpt bij een doelgroepgerichte aanpak. Ook wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering, waar dit veilig en verantwoord kan. Hierdoor kunnen de kosten mogelijk omlaag.

Asbestdaken
Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbestdaken de laatste grootste bron van asbestvezels zijn. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal, veelal in daken. Nadat een voorstel om asbestdaken verplicht te verwijderen niet door de Eerste Kamer is gekomen, is besloten om met de partijen die dat wél willen samen op te trekken om zoveel en zo efficiënt mogelijk asbestdaken te verwijderen. Deze samenwerkingsverklaring is daar een uitkomst van.

Ondertekenaars
De Samenwerkingsverklaring is, naast de gemeente Assen, vandaag ondertekend door de provincies Utrecht, Drenthe, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en de gemeenten Almere, Lelystad, Hof van Twente, Nieuwegein en Borger-Odoorn. Ook de  bouw- en asbestverwijderingsbranche Veras, VVTB, Bouwend NL, SGS Search, RPS, Expertise Centrum Asbest & Vezels, Stichting European Asbestos Forum en consumentenorganisatie Milieucentraal hebben vandaag hun handtekening gezet.

Naast deze koplopers die nu alvast met elkaar aan de slag willen, zijn andere partijen welkom om aan te sluiten, ook in de toekomst.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd