Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Archeologische vondsten bij bouwrijp maken Kloosterakker in Assen

Archeologische vondsten Kloosterakker Assen - Promotie Noord

Bij het bouwrijp maken van Kloosterakker in de wijk Kloosterveen zijn waardevolle archeologische vondsten gedaan uit het Laat-Paleolithicum. Het gaat om het eerste in Drenthe aangetoonde kampement van de Ahrensburg cultuur (ong. 9500 vChr).

Dat is bijzonder omdat er wel eerder in Drenthe enkele losse werktuigen uit de Ahrensburg cultuur zijn gevonden, maar nog nooit  is er een kampement aangetoond in Drenthe. In het Noorden zijn er in totaal minder dan vijf vindplaatsen bekend uit deze periode.

Het kampement ligt naast  de restanten van een Pingo uit de laatste ijstijd. De vondsten zijn gedaan tijdens een onderzoek door de werkgroep Amateurarcheologie van de Drents Prehistorische Vereniging, op een vindplaats van Jan van Rijn, één van de leden. 

De vondsten zijn afgelopen zaterdag 13 november door wethouder Mirjam Pauwels bekend gemaakt tijdens een open dag in de nieuw te ontwikkelen wijk. Jan van Rijn, gaf een toelichting op de waarde van de vondsten. Wethouder Mirjam Pauwels: “De vondsten laten zien hoe rijk de Drentse bodem is aan archeologische schatten die ons veel vertellen over hoe vroegere bewoners hier leefden.” Volgens de wethouder had de gemeente al rekening gehouden met archeologische ontdekkingen. “Maar het gevonden kampement uit de Ahrensburg cultuur overtreft onze verwachtingen.” 

Wel een vermoeden
Jan van Rijn, die al 20 jaar onderzoek doet naar de bodem in Kloosterveen en de omgeving van Assen, had wel een vermoeden dat de werktuigen die hij daar ter plekke vond niet behoorden tot de zogeheten Hamburger of Federmesser cultuur. Experts die de steentijd bestuderen beaamden zijn hypothese. Maar nu met de vondst van het kampement en de daar gevonden artefacten is er duidelijkheid dat de werktuigen tot de Ahrensberg cultuur behoren. 

Er zijn in Drenthe in het verleden al veel meer kampementen uit het Laat-Paleolithicum gevonden. Ze behoorden tot respectievelijk de Hamburger en Federmesser cultuur. Van de Ahrensburger cultuur was er tot nu toe geen vindplaats bekend. De werktuigen die zijn gevonden, waren van rendierjagers die in het laatste deel van de ijstijd door Drenthe trokken. Omdat hun werktuigen qua type verschillen kunnen ze aan de afzonderlijke culturen worden toegeschreven. Uit eerder Duits onderzoek bleek dat Ahrensburg vindplaatsen veelal op ruggen lagen aan het water, vooral bij Pingo’s. Die situatie doet zich ook in Kloosterakker voor. 

De open dag werd georganiseerd door aannemer Avitec die in opdracht van de gemeente Kloosterakker bouwrijp maakt. Behalve uitleg over de grondwerkzaamheden en archeologische vondsten werden bezoekers met een huifkar rondgeleid over het terrein. 

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd