Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Alle kinderen mogen meedoen!

Alle kinderen mogen meedoen! - Promotie Noord - Ivonne Sprok

Gemeente Westerkwartier en Stichting Leergeld werken samen. Binnen de gemeente Westerkwartier is er een breed aanbod van minimaregelingen.

Vooral het aanbod voor kinderen van 0-18 jaar kent veel overlap. Niet alleen de gemeente, maar ook Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur richten zich op kinderen tot 18 jaar.

Om nog meer kinderen beter te kunnen helpen, wordt het bestaande aanbod vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. Om dit mogelijk te maken heeft de raad de ‘Verordening tegemoetkomingen minimabeleid gemeente Westerkwartier 2022’ vastgesteld op 16 februari 2022.

Aanbod vergoedingen
De gemeente kan ieder kind een vergoeding uit het Participatiefonds bieden. Daarnaast kent de gemeente het Kindpakket. Ook kunnen ouders een beroep doen op een tegemoetkoming voor de kosten van de peuterspeelzaal of voor het volgen van onderwijs zoals sportkleding of een pc. Ook Stichting Leergeld vergoedt bepaalde kosten van onderwijs zoals een pc of mobiele telefoon of voor bijvoorbeeld zwemlessen en fietsen. Ook helpt de stichting met contributie en kleding voor sport, muziek en dans via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook als er aanvullende kosten zijn, kan Leergeld soms bijspringen. Voor het studentenfonds verzorgt de stichting de inkomenscheck voor het MBO-studiefonds.

Overdracht
De gemeente draagt per 1 maart 2022 de uitvoering van de peuterspeelzaalregeling over aan Stichting Leergeld. Ook de uitvoering van de regeling tegemoetkoming schoolkosten en de pc-regeling gaat over naar de stichting.

Bestuurslid Stichting Leergeld Koos Slagter: “Deze stap is veelbelovend  voor de toekomstige samenwerking. Voor alle kinderen geldt: nu meedoen is straks meetellen!”

Informatie
Ouders die in 2021 gebruik hebben gemaakt van een of meer regelingen voor kinderen tot 18 jaar, krijgen in maart een brief met informatie over de wijzigingen. Meer informatie staat binnenkort op de site van de gemeente.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd