Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Westerkwartier in gesprek met werkzoekenden

Gemeente Westerkwartier in gesprek met werkzoekenden Promotie Noord

Net als alle andere gemeenten in Nederland is de gemeente Westerkwartier verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het doel van deze wet is werkzoekenden tijdelijk te ondersteunen en zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Om een goed en compleet beeld te krijgen van de werkzoekenden zet de gemeente vanaf maart een nieuw matching-instrument in. Hierbij wordt informatie van de werkzoekende gekoppeld aan beschikbare vacatures in de regio.

In gesprek
Om te komen tot een goede uitvoering van de nodige ondersteuning  en toeleiding naar werk, voert de gemeente gesprekken met alle werkzoekenden. Belangrijk in deze gesprekken is dat de werkzoekende zelf meewerkt aan de opbouw van zijn of haar eigen klantdossier. Uiteraard vindt daarbij de nodige ondersteuning plaats door de medewerkers van Westerkwartier.

Match
Na de afronding van de gesprekken wordt alle beschikbare informatie van de werkzoekenden gekoppeld aan de beschikbare vacatures. Hiervoor beschikt Westerkwartier over een digitaal bestand met alle vacatures in de arbeidsmarktregio. Voor het zoeken naar passend werk houdt de gemeente steeds rekening met de in het klantdossier vastgelegde kenmerken van de werkzoekende. De inzet van dit matching-instrument vormt vooral ook een verbetering van de dienstverlening voor de werkgevers in de regio. Op deze manier kan sneller en gerichter worden gezocht naar passende vacatures voor de werkzoekenden. Voor mensen die niet in staat zijn om betaald werk te doen, wordt gezocht naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een re-integratietraject of vrijwilligerswerk.

Wethouder Bert Nederveen: ”Uitgangspunt van ons gemeentelijk beleid is dat niemand aan de kant komt te staan. Om deze opdracht optimaal te kunnen uitvoeren is het nodig, dat wij een goed beeld hebben van alle werkzoekenden in het Westerkwartier die een beroep doen op een bijstandsuitkering. Door vooral ook achter hun CV te kijken, willen we samen met de werkzoekenden zelf er voor zorgen dat iedereen een bijdrage levert aan de samenleving in het Westerkwartier.”

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd