Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Samenwerken aan de mobiliteit voor morgen gebeurt in de Hive in Groningen

Promotie Noord

Op 5 juli is hive.mobility feestelijk geopend. Hiermee is er een unieke plek in en voor Noord-Nederland waar een groot aantal organisaties (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) samenwerkt in de zoektocht naar en de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer.

Met slimme mobiliteit wordt gewerkt aan een veilige, prettige en (economisch) goed bereikbare omgeving. Resultaat bereiken met slimme mobiliteit kan alleen door samenwerken en bundeling van krachten. Daarvoor is de vandaag geopende hive.mobility. Naast het officiële programmaonderdeel met een ondertekening en het onthullen van de naam en logo was er op 5 juli ook veel te zien en te beleven.

Voor elk van de vijf benoemde speerpunten in de gezamenlijke innovatieagenda van hive.mobility werden innovaties gedemonstreerd. Bijvoorbeeld: de waterstofbus, cargobikes, drones, een autonome shuttle, trein en zelfs  boot, een elektrische driewieler, het solar racing team, de Hubs, Anders Roosteren, het convenant duurzame stadslogistiek, samenwerking in logistieke netwerken en speedpedelecs.

Innovatieagenda
De initiatiefnemers van hive.mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd waarin kennisontwikkeling en –toepassing centraal staan:

  • slimme (stads)logistiek;
  • open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS)
  • verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur;
  • autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
  • smart vehicles (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).

Proeftuin
Vandaag werd ook bekend dat de nieuwe proeftuin SMiLES onderdeel wordt van hive.mobility. SMILES is hiermee een van de acht landelijke proeftuinen op het gebied van transport en mobiliteit. De topsector logistiek en het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) honoreerden vandaag het hiervoor ingediende verzoek.

Samenwerking 
Hive.mobility is een kenniscentrum waarin organisaties samenwerken aan slimme en innovatieve mobiliteit voor inwoners van stad en regio. Het centrum bundelt kennis, ervaringen en initiatieven. En biedt studenten, onderzoekers en bedrijfsleven de mogelijkheid om slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio. En te participeren in (inter)nationale innovatieprogramma’s. Daarbij staat het op een duurzame wijze bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio centraal.

Hive.mobility wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en inmiddels negen strategische partners vanuit het bedrijfsleven en instellingen (Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTuner, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe). Daarnaast heeft het Nationaal Programma Groningen ook een bijdrage geleverd.

Zelf ook bijdragen of heb je vragen? Neem contact op en ‘Be part of the Hive!’. Meer informatie is te vinden op www.hivemobility.nl.

Foto’s: Erik Slot

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd