Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline geïnspireerd door innovatieve fietsvoorzieningen tijdens workshop ‘fiets’ in Hatten

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline geïnspireerd - Promotie Noord

Welke nieuwe fietsvoorzieningen zijn in de toekomst mogelijk in de regio langs de Wunderline?

Op woensdag 2 september hebben netwerkpartners in de Duitse gemeente Hatten tijdens een workshop ‘fiets’ kansen en ideeën in kaart gebracht. Deze workshop werd georganiseerd door het netwerk Ketenmobiliteit Wunderline, dat onderdeel is van het project Wunderline: de kwaliteitsverbetering spoorlijn Groningen-Bremen. 

Workshop ‘fiets’
Het doel van de workshop was om met de deelnemers toekomstige fietsvoorzieningen in de Wunderline-regio te onderzoeken. Te denken valt bijvoorbeeld aan deelfietsvoorziengen, e-bikelaadstations, doorfietsroutes, fietskluizen en -stallingen op treinstations. Deze voorzieningen dragen bij aan een betere aansluiting voor fietsende reizigers van en naar het treinstation en daarmee aan de ambitie van het project Wunderline om de groei van grensoverschrijdende reizigers tussen Groningen en Bremen te bewerkstelligen.

Programma
Het programma startte met een E-biketocht vanaf het Oldenburger hoofdstation, georganiseerd door burgemeester Pundt van de gemeente Hatten. Vanaf daar fietsten de deelnemers naar Hotel Meiners in Hatterwüsting, waar de workshop plaatsvond. De gemeente Hatten is partner in het netwerk Ketenmobiliteit. Na een welkomstwoord door burgemeester Pundt werden presentaties gehouden door de heer Kersting van het Kommunalverbund Niedersachsen Bremen, de heer Plazier van de Rijksuniversiteit Groningen en mevrouw Zwiers van de provincie Groningen. Vervolgens vond een plenaire brainstormsessie plaats over concrete projectideeën voor fietsvoorzieningen. Er was met name veel aandacht voor fietsstallingen op stations en deelfietsvoorzieningen. Gezien de behoefte van de deelnemers om hier uitgebreider over te willen doorpraten, wordt een werkgroep ‘fiets’ in het leven geroepen. Met deze werkgroep wordt vervolgens getracht een voorstel voor een gezamenlijk project uit te werken.

Wunderline
De Wunderline is het grensoverschrijdende spoorproject van provincie Groningen, Land Niedersachsen en Bremen, gericht op sociaal-economische versterking van de Nederlandse en Duitse grensregio’s. De Wunderline is een snellere, comfortabele treinverbinding, waarmee reizigers straks in iets meer dan twee uur tussen Bremen en Groningen kunnen reizen. De eerste fase hiervan zal eind 2024 gereed zijn.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd