Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

International Cargo Bike Festival en (EU) SUMP-congres in Groningen 14, 15 en 16 juni

Cargobike Festival Groningen 2019 - Promotie Noord

De stad Groningen is van 14 juni tot 19 juni het centrum van duurzame mobiliteit in Europa. In die periode verwelkomt de stad twee belangrijke conferenties: het International Cargo Bike Festival en de 6e Europese Conferentie over Duurzame Stedelijke Mobiliteit (een Europese Commissie- intiatief). Groningen presenteert samen met regionale partners haar plannen voor duurzaam stedelijke vervoer en een emissievrije binnenstad op een Europees podium. Groningen is gastheer omdat zij als middelgrote stad model staat voor honderden vergelijkbare Europese steden, die met dezelfde verkeerskundige uitdagingen te maken hebben op het gebied van leefbaarheid van (binnen-)steden.

ICBF / Cargobike Festival
Van 14 t/m16 juni is er op het Suikerfabriekterrein het International Cargo Bike Festival dat vorig jaar nog in Berlijn plaatsvond. Thema: Delivering Happiness! Op vrijdag 14 juni is er een conferentie waar professionals de laatste wetenswaardigheden uitwisselen rondom het gebruik van de (uitstootvrije) vrachtfiets – in vele soorten en maten – voor goederenvervoer en logistiek. Steeds vaker zien we fietskoeriers in binnensteden. Zij bezorgen pakketten, maaltijden en post. Maar daar houdt de ontwikkeling niet op. Goederenvervoer per (elektrische bak/vracht-)fiets zit in de lift en is vaak een aantrekkelijk alternatief voor grote en vieze vrachtwagens in de binnenstad. Op zaterdag is er aansluitend een internationale beurs waar de nieuwste ontwikkelen op dit gebied door fabrikanten en leveranciers worden getoond en gedemonstreerd. Zondag is de Publieksdag met veel fiets-entertainment. Er zijn vrachtfiets-demonstraties, testritten met gezins-bakfietsen, spectaculaire vaardigheidstesten, slowbiking-wedstrijden voor iedereen, kinderpret en uiteraard (mobiele) food en drinks. Deze publieksdag begint met een grote Bakfietsparade die om 11 uur vanaf de Ossenmarkt start richting het festivalterrein op het Suikerfabriekterrein: https://cargobikefestival.com/program_sunday/parade/ .
De publieksdag is vrij toegankelijk voor iedereen.

SUMP – Congres
Op maandag 17 juni start in congrescentrum De Oosterpoort de 6e Europese Conferentie over Duurzame Stedelijke Mobiliteit (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP). Voor deze conferentie zullen 550 mobiliteitsprofessionals en -bestuurders uit heel Europa naar de stad toe komen. Tijdens de conferentie presenteert de Europese Commissie nieuwe richtlijnen voor het opstellen van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen. Verschillende ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerd rijden, snelle elektrische fietsen, concepten van deelauto’s en deelfietsen, opkomst van alternatieve brandstoffen en strengere eisen voor luchtkwaliteit en veiligheid geven aanleiding voor nieuwe richtlijnen. Al deze ontwikkelingen komen tijdens deze tweedaagse conferentie aan bod. 

De Groninger traditie
Groningen is een middelgrote Europese stad die al decennia ervaring heeft met duurzame stedelijke mobiliteit. Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw werd een inmiddels fameus Verkeerscirculatieplan ingevoerd om het autoverkeer uit de binnenstad te weren. Het plan was zijn tijd ver vooruit en is sindsdien door vele steden in Europa nagevolgd. Sindsdien is het aantal vervolg-maatregelen in Groningen flink gegroeid. In de jaren ’90 volgde bijvoorbeeld het plan Binnenstad Beter. Heel veel binnenstad-straten werden vriendelijk ingericht met gele steentjes in plaats van lelijk asfalt. Het kwam de leefbaarheid ten goede. Sinds 2016 is de derde grote binnenstads-aanpak van start gegaan. Centrale thema is nóg meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Noblesse oblige: je bent ooit (in 2002) Fietsstad nr 1 van de wereld geweest of niet! Bussen en resterend autoverkeer worden zoveel mogelijk uit het hart van de binnenstad verbannen. Op tal van manieren stimuleert de gemeente in samenwerking met de provincie en de regio fietsen, lopen en het gebruik van openbaar vervoer.

Voorbeelden zijn: 

  • Snelfietsroutes naar hartje stad;
  • Slimme fietsroutes naar de Zernike universiteitscampus;
  • Gebruik van geautomatiseerd vervoer;
  • P+R faciliteiten aan de rand van de stad in combinatie met snelle en frequente openbaar vervoerverbindingen met de binnenstad;
  • Een netwerk van openbaar vervoer-hubs in de regio;
  • Gebruik van waterstof aangedreven voertuigen en stimulering van de verdere ontwikkeling daarvan
  • Aanpak optimaliseren fietsparkeren binnenstad.

Innovatieplatform
De stad Groningen en de regio Noord-Nederland lopen op het gebied van slimme en duurzame stedelijke mobiliteit voorop in Europa en willen dat blijven doen. Daarom werken gemeente, provincie, RuG, Hanzehogeschool en Noorderpoort, samen met gebruikers en partners uit het bedrijfsleven, toe naar de oprichting van een mobility innovation centre. Dat is een innovatieplatform dat de stad wil benutten om, samen met Europese partners, de mobiliteit in de toekomst nóg duurzamer te kunnen maken. Het stimuleren en ontwikkelen van duurzame stedelijke mobiliteit is geheel in lijn met het college-akkoord: “Gezond, Groen en Gelukkig Groningen”.

Meer informatie over het Cargobike Festival vind je op: www.cargobikefestival.com

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd