Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Waterstof Werkt van start met bijdrage Nationaal Programma Groningen

Waterstof Werkt Groningen - Promotie Noord

Met een bijdrage van 3 miljoen euro van Nationaal Programma Groningen kan het opleidingsprogramma Waterstof Werkt van start gaan.

Met de subsidie uit het provinciaal programma stellen de projectpartners een breed opleidingsprogramma samen op het gebied van waterstof. Het gaat dan om opleidingen, trainingen, traineeships en stageplekken op mbo-, hbo-, wo- en professioneel niveau.

Adriaan Beenen, regioambassadeur Noord bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen en bestuurslid Nationaal Programma Groningen, overhandigden vandaag tijdens het Wind Meets Gas-symposium een symbolische cheque aan de betrokken partners.

De provincie Groningen ontwikkelt zich de komende jaren tot hét centrum van de waterstofeconomie met investeringen van de overheid en het bedrijfsleven. Dit creëert kansen voor de regio: groei, innovatie en werkgelegenheid. Om deze nieuwe energie-economie te laten slagen is de beschikbaarheid van voldoende geschoolde mensen in de regio van het allergrootste belang. 

De betrokken onderwijsinstellingen werken samen aan een gecoördineerde aanpak en programma in de noordelijke regio. Er wordt onder meer een leergemeenschap met het bedrijfsleven opgezet, met aandacht voor om- en bijscholing, en een kennisdatabank voor waterstof. 

Over het project 
Het programma Waterstof Werkt is een initiatief van New Energy Coalition in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Het programma heeft een totale omvang van ruim 7 miljoen euro en wordt verder gefinancierd door betrokken partners uit het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en New Energy Coalition. Waterstof Werkt moet de komende jaren een impuls geven aan het regionale onderwijs om in te spelen op de kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector en de waterstofeconomie in het bijzonder. Het project loopt van 2022 tot 2027.

Het projectconsortium bestaat uit: ROC Alfa-college, ROC Noorderpoort, Hanzehogeschool  Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition. 

Co-financiers van Waterstof Werkt zijn: EBN, GasTerra, Gasunie, NAM, New Energy Coalition, Bouwend Nederland, Afeer, Stork, gemeente Groningen, Shell Nederland. 

Over Nationaal Programma Groningen
Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor alle Groningers en heeft een looptijd van 10 jaar. Voor de uitvoering van alle projecten heeft het Rijk 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. Ook de provincie heeft daarin een belangrijke rol. Projecten uit het provinciaal programma (van Nationaal Programma Groningen) zijn gericht op de hele provincie en dragen bij aan perspectief en brede welvaart. Onder meer streven we hierdoor naar minder werkloosheid, een hoger besteedbaar inkomen, een verbeterde gezondheid, minder CO2 en een fijne leefomgeving. Zo werkt de provincie, de komende 10 jaar, samen met Groninger gemeenten en andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan een duurzaam en toekomstgericht Groningen.

Waterstof Werkt Groningen - Promotie Noord
Waterstof Werkt

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd