Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Vrijdag 26 november 2021 webinar Erfsessie: Een natuurinclusieve melkveehouderij

Webinar Erfsessie Natuurinclusieve melkveehouderij

In Fryslân wordt door boeren, ketenpartijen en de omgeving al hard gewerkt aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw: een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend.

De urgentie is hoog; de ambitie en de eerste voorbeelden zijn er. Maar hoe realiseren we dit op veel meer boerenerven in Fryslân, en op zo’n manier dat het ecologisch bijdraagt maar ook economisch haalbaar is?

Daarvoor organiseert de FMF (Friese Milieu Federatie) op vrijdag 26 november een ‘Erfsessie Natuurinclusieve melkveehouderij, lit sjen dat it kin!’ met interessante sprekers en een interactief programma. Het plenaire deel van het programma met de drie sprekers is te volgen via een webinar.

Tijdens het webinar van de Erfsessie wordt u geïnformeerd en geïnspireerd door Klaas Fokkinga – Gedeputeerde Landbouw Provinsje Fryslân, Peter de Ruyter – Landschapsarchitect en Pieter van der Valk – Melkveehouder en Programmamanager Circulariteit Wageningen Livestock Research. Bij elkaar opgeteld vertellen zij het verhaal over de kansen die de natuurinclusieve landbouw in hun ogen biedt.

Melkveehouderij is de belangrijkste vorm van landbouw in Fryslân en komt door de gehele provincie voor. Het economisch belang van de melkveehouderij is door zijn omvang groot in Fryslân. Tegelijkertijd zijn de vraagstukken op het gebied van ruimtegebruik, klimaat, stikstof, biodiversiteit en gezondheid urgent. Het bedrijfs- en verdienmodel van de boer is complex en nauw verbonden met deze grote vraagstukken. Er is veel nodig om te kunnen versnellen. Met haar grote areaal heeft de landbouw een unieke positie om hier zeer positief aan bij te dragen. Echter dit is een maatschappelijke opgave én een gezamenlijke verantwoordelijk. Niet van de landbouwsector alleen, maar van de gehele keten.

Bent u geïnteresseerd in dit webinar? Meer informatie plus aanmelden via www.fmf.frl/webinar-erfsessie.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd